Архиви за категорията „Психологически концепции“

непреодолим чар

непреодолим чар

Харизмата е качеството, което всеки иска да притежава, но никой не може напълно да обясни тази толкова харизма. Къде да я намерите, какви качества са богати на харизматичен човек? Какво е това свойство, което почти мистериозно се отразява на чувствата на хората? Харизмата е цяла комбинация от психологически, комуникативни и външни параметри. Харизмата е вид корпоративна [...]

амбиция

амбиция

Амбицията е желанието на човек да получи висока позиция, определени почести, да постигне видим успех, признат от околната среда и в идеалния случай да има конкретно измерение, изразено в рейтинги, числа, награди, трофеи. За един амбициозен човек е важно да има най-високи резултати. Концепцията за амбиция се разкрива чрез нейните две корени и обозначава любов към честта. Амбиция Значението на думата е синоним на суета. [...]

Психологическа защита

Психологическа защита

Психологическа защита са несъзнателните процеси, които протичат в психиката, насочени към минимизиране на въздействието на негативните преживявания. Защитните инструменти са основата на процесите на съпротива. Психологическата защита като концепция за пръв път е изразена от Фройд, който първоначално е имал предвид, преди всичко, изтласкване (активно, мотивирано елиминиране на нещо от съзнанието). Функциите на психологическата защита са да намалят конфронтацията, която възниква вътре в индивида, да освободят напрежението, [...]

експеримент

експеримент

Експериментът е един от методите за познаване на заобикалящата действителност, който е достъпен за научния светоглед, обоснован от принципите на повторяемостта и доказателствата. Този метод се изгражда индивидуално, в зависимост от избраното поле, въз основа на изложените теории или хипотези и се осъществява в специално контролирани или контролирани условия, които удовлетворяват заявката за изследване. Стратегията на експеримента включва целенасочено изградено наблюдение на избрания феномен или обект в [...]

експресивност

експресивност

Експресивността е целият комплекс от стилистични, семантични речеви характеристики, които ви позволяват да изразите субективната позиция на говорещия по отношение на темата или адресата. Думата има латински корен expressio, което означава израз. Експресивността е едно от речевите свойства, което е пряко свързано с емоционалната оценка на съобщената информация, субективно възприемана и несъзнателно изразена от говорещия. И също така като цяло, изразителността резонира с [...]

eidetism

eidetism

Ейдетизмът е способността за точно и възможно най-точно възпроизвеждане на образите (визуални, звукови, тактилни) на отделни предмети или сцени, след прекратяване на тяхното пряко възприятие. Тези образи се характеризират с разлика от обичайните познати теми и психиката продължава да възприема обекта в действителното му отсъствие. Друго определение за ейдетизъм го характеризира като способността независимо да предизвиква и да има предвид образи, които [...]

Самомотивация

Самомотивация

Самомотивацията е умствен процес, включващ упражняването на контрол върху процесите на дейност, чийто смисъл е развитието на индивида. Самомотивацията се основава на вътрешни стимули, като амбиция, самореклама, разбиране на важността на извършваната дейност и непосредственото значение на текущия процес. Отговорността е присъща на този умствен процес, тя е вътрешна нужда да се постигне желаното, преодоляване на себе си и липсата на нужда от външно стимулиране. Самомотивацията е причинена [...]

интуиция

интуиция

Интуицията е преценка, която води до решаване на задача чрез подсъзнателен анализ на ситуацията с недостатъчно логически обяснения. Интуицията е изградена върху повишена емпатия, богат опит в необходимата област, въображение. Значението на думата „интуиция“ взема за основата латинския език и буквално означава „да се вгледаме внимателно“. Механизмът на интуитивните процеси се състои в комбиниране на мултимодални функции в едно, необходимо решение. [...]