Категория Архив „Психология на личността“

Мотиви на личността

Мотиви на личността

Мотивите на личността в психологията са определена вътрешна сила на човек, която го насърчава да действа, което е важно за постигане на целта, която индивидът е определил за себе си. В научна светлина определението на мотивите на личността е много разнообразно. Някои изследователи смятат, че това е идея, както и представяне на личността, докато други я наричат ​​мотивите на мислите и нагласите на човека, които той се придържа, ръководени от [...]

Характер на личността

Характер на личността

Характерът на личността е качествена индивидуална характеристика, която съчетава стабилните и постоянни свойства на психиката, които определят поведението и характеристиките на отношенията на човек. Буквално, в превод от гръцки, символът означава поличба, черта. Характерът в структурата на личността съчетава комбинация от различни нейни качества и свойства, които оставят отпечатък върху поведението, активността и индивидуалното проявление. Наборът от съществени, [...]

съпричастие

съпричастие

Емпатията е съзнателна съпричастност към друг човек в емоционалното му състояние. Следователно емпатът е човек, развил способността да съпричастен. Развитието на емпатията има важно място в развитието на емоционалната интелигентност. Той помага да се знае емоционалното състояние на човек, като същевременно се фокусира върху жестове и изражение на лицето. С помощта на съпричастност съпричастността дава възможност да се разберат емоциите на събеседника. Тя е желателно [...]

Самоличност

Самоличност

Самоличността на човек е способността на такъв човек, която му помага да осъзнае собственото си „аз“, както и неговите интереси, нужди, ценности, неговото поведение и чувства. Всички тези елементи си взаимодействат функционално и генетично, но не се развиват наведнъж. Това умение възниква с раждането и се променя през цялото развитие на човека. В съвременната психология има три гледни точки относно [...]

Лична мотивация

Лична мотивация

Мотивацията на личността е мотивацията, която ни тласка към действие. Под мотивацията се разбира и способността на индивида ефективно и активно да посреща нуждите си. Мотивацията на личността в психологията е динамичен процес, който включва психофизиологични механизми, които контролират поведението на човека и определят неговата стабилност, ориентация, организация, активност. Мотивация и личност на Маслоу В своите творби Ейбрахам Маслоу [...]

отстояване

отстояване

Асертивността е способността на човек с достойнство и уверено да отстоява правата си, като същевременно не зависи от външни оценки, влияния и не нарушава правата на другите. Тази способност се проявява в независимост при регулиране на собственото поведение. Обичайният модел на човешко поведение се свежда до две крайности: агресия или пасивност. Първият случай е белязан от забулено или откровено желание да доминират и манипулират [...]

Синдром на хронична умора

Синдром на хронична умора

Синдромът на хроничната умора е сериозно заболяване, което е разпространено главно в големите градове, главно в развитите страни. Все по-интензивният ритъм на живот оставя своя отпечатък върху здравето на хората. Работохолиците, младите хора на възраст от 25 до 45 години, с висше образование, стремящи се към кариерната стълбица за успех, са най-податливи на това заболяване. Сред тях са жени [...]