Архиви за категорията „Психологически концепции“

Комуникативна компетентност

Комуникативна компетентност

Комуникативната компетентност е високоефективни комуникационни умения. Комуникативна компетентност означава свободното притежаване и управление на средствата за комуникация (вербални и невербални), разглежда се като система за регулиране на отношенията на индивида, всъщност към него, а също и към света (естествения и социалния). Комуникативната компетентност на човек са всички вътрешни ресурси, които осигуряват ефективно взаимодействие: роли, нагласи, стереотипи, знания, умения. Структурата на комуникативната [...]

валидност

валидност

Валидността е един от основните критерии в психодиагностиката на тестовете, методи, които определят тяхното качество, което е близко до концепцията за надеждност. Използва се, когато трябва да разберете колко добре техниката измерва точно към какво е ориентирана, съответно колко по-добре се показва качеството, което се изучава, толкова по-голяма е валидността на тази техника. Въпросът за валидността възниква първо в процеса на разработване на материала, след това след [...]

прозрение

прозрение

Insight е полисемантичен термин, който може буквално да означава прозрение, прозрение, осъзнатост, прозрение, прозрение. Той се използва широко в психологията, психоаналитичната терапия и психиатрията, както и в областта на зоопсихологията. Концепцията за прозрение описва сложен интелектуален феномен, същността на който се крие в внезапен пробив, частично интуитивен, до разбиране на задачата и „неочаквано“ намиране на нейното решение. Явлението прозрение е отворено [...]

точност

точност

Точността е особена характеристика на човек, която показва изключителната систематичност, точност и претенциозност да се следват правилата, най-точното им прилагане, особено по отношение на времето. Проявяването на точност на човек показва неговата предвидливост, самообладание, приспособимост към различни обстоятелства (например среща се разпада и може да има непредвидени причини, но човек може да разпредели времето си по такъв начин, че той винаги [...]

конгруенция

конгруенция

Конгруентността е последователност на различни елементи, обекти, компоненти на някаква структура, тяхната добре координирана работа и съответствие помежду си, поради което се постига хармонична работа и цялостност на цялостната структура. Това определение е обобщено, както се разбира, в широк смисъл, т.е. нейното приложение в различни области на дейност и науки: в комуникацията, психологията, математиката, философията, социологията. Congruence е синоним на [...]

интерпретация

интерпретация

Интерпретацията е процес на обяснение, перифразиране, интерпретация на значението на явление за по-добро разбиране. Тълкуването е синоним - тълкуване и от това следва, че това е метод на екзегетиката, науката за интерпретация на различни прояви на живота. Той е и метод при изучаване на различни науки: математика, лингвистика, психология, философия, логика, литература. Определението за тълкуване от всички науки може да се сведе до единично - [...]