Архиви за категорията „Самооценка“

Самоуважение

Самоуважение

Самочувствието е една от важните психологически характеристики на човек. Като най-високо самочувствие, самочувствието се проявява под формата на положително мнение за себе си. Уважаващ себе си човек е надарен с адекватна обективна самооценка. Степента на самочувствие определя успеха на индивида и нивото му на щастие. Високата самооценка води до успех, както и до високи постижения във всяка област на живота и, напротив, ниска [...]

самосъзнание

самосъзнание

Самочувствието на човек, като компонент на самосъзнанието, включва оценка на моралните качества, човешките и физическите характеристики, действията, способностите. Самочувствието на човек представлява централното образование на индивида, а също така демонстрира социалната адаптация на индивида, действайки като регулатор на неговото поведение и дейност. Самочувствието се свързва със самоуважението. Уважаващите себе си личности имат независима линия на поведение, по-балансирани са и не са агресивни. В обичайния смисъл за [...]

болнавост

болнавост

Подозрителността е чувство, присъщо на тревожни субекти, които предполагат предстояща опасност или нещо неблагоприятно. Често подозрителността се сравнява с подозрителност, недоверчивост, плахост, плах, малодушие и комплекси. Подозрителността кара хората погрешно да вярват, че средата ги класифицира като по-лоши личности, отколкото са в действителност. Подозрението често е присъщо на подрастващите и децата, но може да се наблюдава при доста [...]

Самочувствие на ученик

Самочувствие на ученик

Самочувствието на ученика е отношението на детето към себе си, към неговите способности, субективни способности, черти на характера, лични качества, действия. Всички житейски постижения, междуличностно взаимодействие, успех в изследванията зависят от неговата адекватност. Самочувствието на ученика се развива от ранна детска възраст и впоследствие оказва значително влияние върху живота на възрастния човек, неговото поведение, отношение към събитията и към себе си, към заобикалящото го общество. [...]

Самоконтрол

Самоконтрол

Самоконтролът е оценка и осъзнаване от страна на субекта на собствените му действия, състояния и умствени процеси. Развитието на самоконтрола и появата му се определят от изискванията на обществото към поведението на индивида. Човешкият самоконтрол включва процеси, чрез които индивидът е в състояние да контролира поведението в противоречиви социални среди, както и собствените си биологични механизми, например с натрапчиви движения, в зависимост от външните влияния и излагането на импулсивни импулси. [...]

Самочувствие на тийнейджър

Самочувствие на тийнейджър

Самочувствието на тийнейджър е компонент на самосъзнанието, включително оценката на човешките физически характеристики, морални качества, способности, действия. Самочувствието на подрастващия е централното образование на индивида, а също така показва социалната адаптация на индивида, действайки като регулатор на неговите дейности и поведение. Трябва да се отбележи обаче, че самочувствието се формира в процеса на дейност, както и междуличностното взаимодействие. До голяма степен образуването [...]

Самоувереност

Самоувереност

Самоувереността е неоснователна увереност в отсъствието на отрицателни свойства и минуси в характера. Самоувереността трябва да се разграничава от такова нещо като самоувереността, която е личностна черта, чиято същност е положителната оценка на личните способности и умения на човека, достатъчна за постигане и постигане на цели и нужди. Възприятието на човек лично за себе си значително влияе върху неговото възприятие от другите [...]

Как да повишим самоувереността

Как да повишим самоувереността

Как да повишим самоувереността? Този въпрос по един или друг начин вълнува всеки човек, изпитващ самосъмнение. Ако забележите, че появата на най-малкия проблем или каквато и да е промяна на пейзажа избива почвата изпод краката ви, тогава с такива прояви трябва да се борите. Първо, спрете да се гледате чрез лупа и не фиксирайте вниманието върху личните недостатъци. Не съществува [...]