Архиви за категорията „Психологически концепции“

утвърждения

утвърждения

Утвържденията са кратки положителни изрази и фрази, основната им същност е да накарат подсъзнанието да повярва в житейските промени, които съзнателно желаете. За да превърнете заветните желания в реалност, е необходимо да фиксирате необходимите настройки и образи в подсъзнанието, като ги повтаряте възможно най-често. Утвържденията трябва да бъдат насочени към промяна на мислите и визиите на живота от отрицателна посока към положителна. Произнесете [...]

Персонализация

Персонализация

Персонализацията е процес, който протича на етапа на формиране на личността, основната задача на който е да получи абсолютно разбиране за социалния живот на другите. В резултат на това човек ще може да действа в обществото като достоен и търсен човек. Можете също така да опишете процеса на персонализация като трансформация на субекта в човек, който е намерил собствената си личност. Персонализацията е дефиниция в психологията, обозначаваща необходимостта индивидът да се докаже, да покаже лично [...]

предпазливост

предпазливост

Предпазливостта е определено качество на човек, придобито в процеса на развитие и израстване, което дава възможност да изберете правилните и най-ефективни начини и методи за постигане на вашите цели. Благоразумието е с прости думи способността на човек да се ръководи от аргументите на ума и да избере онези методи, които ще донесат или най-добри резултати, или най-малко загуби. Обикновено това качество се разглежда в положителен аспект [...]

безразсъдство

безразсъдство

Безразсъдството е личностна черта или временно поведенческо проявление, изразяващо се в избора на действия или вземане на решения, противно на здравия ход на разсъжденията и логическата обосновка. Значението на думата безразсъдство често се използва като характеристика на нахален начин на живот, неограничено забавление, граничещо с мотивацията, когато човек не обръща достатъчно внимание на критичните последици от действията в бъдеще. Безразсъдството включва и действия, [...]

манталитет

манталитет

Менталитетът е комплекс от интелектуални, емоционални и културни черти, ценностни насоки и предписания, характерни за социална или етническа група, хора. Тази концепция обединява човешкия мироглед, гледни точки, оценки, ценности, норми на поведение, морални насоки, мисловни нагласи, религиозни възгледи и други аспекти, присъщи на определена социална група. Манталитетът се счита за идеология, възприемане на околната среда и собствената личност в нея, духовно настроение, [...]

съчувствие

съчувствие

Емпатията е способността на човек да почувства тъгата, страданието, тъгата на другите, да изживее мъката, която изпитват другите хора. Способността да съчувствате на нечия мъка помага на човек да бъде по-приятен за общуване и за установяване на отношения с другите. Симпатичният човек е в състояние да осигури подкрепа, да развесели, успокои и това в същото време се превръща в стимул за някой да започне да търси решение на проблема. Ако индивидът е симпатичен [...]

изразяване

изразяване

Изразът е синонимно понятие за изразителност, интензивност, яркост на проявление и представяне на емоционално състояние, чувства, преживявания. Освен това терминът израз може да се използва за обозначаване на косвени послания и мисли на човек в невербална форма (сълзи, истерия, възклицания и др.). Т.е. изразът не засяга описателната страна на състоянието, когато човек е в състояние да отразява случващото се, а непосредствения момент на битие, жива емоция, [...]

оригиналност

оригиналност

Идентичността е качество на личността, гледана от няколко страни - индивидуална проява и културно значение. На първо ниво значението на думата идентичност се използва за характеризиране на оригиналното, своеобразно, уникално поведение на човек, което го отличава от другите и го прави за разлика от масовите образи. Оригиналността в тази вена засяга не само поведенческия аспект, но и външните прояви на човек в [...]