Архиви за категорията „Психология на конфликта“

Междугрупов конфликт

Междугрупов конфликт

Междугруповият конфликт е разногласия, разминаване, сблъсък на интереси на социални групи, колективи, общности на индивиди, а не отделни субекти. Този вид конфронтация се поражда по-често от съперничество в рамките на организацията поради сфери на влияние, в резултат на борбата за недостатъчни ресурси. Също така междугруповите конфликти се характеризират от сблъсък на формални или неформални групи, които имат напълно противоположни цели и задачи. Какво е междугрупов конфликт? [...]

Етапи на конфликт

Етапи на конфликт

Етапи на конфликт. Социолозите твърдят, че конфликтното взаимодействие е нормално състояние на обществото. В крайна сметка всяко общество, независимо от ерата, се характеризира с наличието на конфронтационни ситуации. Дори когато междуличностното взаимодействие е изградено хармонично и основано на взаимно разбиране, сблъсъците са неизбежни. За да не се противопоставят конфронтациите на живота на обществото, така че социалното взаимодействие да е адекватно, е необходимо да се знаят основните етапи от развитието на конфликта, което ще помогне да се идентифицира моментът [...]

Вътреличностен конфликт

Вътреличностен конфликт

Вътреличностният конфликт е трудно разрешено противоречие, възникващо в човек. Вътреличностният психологически конфликт се преживява от индивида като сериозен проблем с психологическо съдържание, който изисква ранно разрешаване. Този тип конфронтация може едновременно да ускори процеса на саморазвитие, принуждавайки индивида да мобилизира собствения си потенциал и да навреди на индивида, като забави процеса на самопознание и задвижва самоутвърждаването в задънена улица. Вътреличностният конфликт възниква, когато [...]

Междуличностен конфликт

Междуличностен конфликт

Междуличностният конфликт е конфронтация, която възниква в процеса на комуникативно взаимодействие на индивид със социална среда. С други думи, междуличностният конфликт в дадена група е по някакъв начин противоречие, което възниква в отделна ситуация за субектите, когато те започват да възприемат събитията като проблем с психологически компонент, който изисква незабавно разрешаване. Предпоставка за възникване на междуличностен конфликт е наличието на противоречие, [...]

Психология на конфликта

Психология на конфликта

Психологията на конфликта е нейната структура, с други думи, така тя протича. Психологията на конфликта разглежда връзката на различни елементи на личността. И директно определя конфликта като отсъствие на единодушие между двама индивиди (страни) или групи от субекти. Конфронтацията е една от разновидностите в отношенията на субектите. Ако е конструктивен, той действа като развитие на отношенията между участниците. В психологията [...]

Начини за разрешаване на конфликти

Начини за разрешаване на конфликти

Начини за разрешаване на конфликти. На всяка стъпка човешкото съществуване е придружено от различни проблемни ситуации, които провокират остра конфронтация. Някои от тези ситуации пораждат загуба на потенциал и време, отравят хората с отрицателни емоции и катастрофално се отразяват на психичното им състояние и се отразяват негативно на физическото здраве. Във Вселената няма индивиди, които не биха попаднали в ситуация на конфронтация. Ето защо [...]

Видове конфликти

Видове конфликти

Видове конфликти. За да се развие най-приемливата конструктивна форма за преодоляване на конфронтационните ситуации и адекватна форма на тяхното управление, е необходимо да се проведе типология на конфликтите и да се класифицира. Но преди това би било препоръчително да се даде определение на описаното понятие. В съвременните източници можете да намерите повече от сто определения на този термин. Най-справедливият от тях се счита за следното определение. Конфликтът е метод за разрешаване [...]