Архиви за категорията „Самооценка“

Формиране на самочувствие

Формиране на самочувствие

Формирането на самочувствие на човек включва постепенното преминаване на няколко етапа на развитие. Началният етап е недиференцираното отношение на бебето към оценката на субективното поведение от възрастните. На следващия етап от формирането на самочувствието се ражда диференцирано отношение към оценката на личните действия на възрастните. Тогава възникват способностите и способностите за независимо оценяване на собственото си субективно поведение. На този етап от формирането на личностното самочувствие обаче [...]

Детско самочувствие

Детско самочувствие

Самочувствието на детето е отношението на детето към себе си, към неговите субективни способности, способности, черти на характера, действия и лични качества. Почти всички житейски постижения, успехът в изследванията и междуличностното взаимодействие зависят от неговата адекватност. Той възниква в ранна детска възраст и впоследствие оказва значително влияние върху живота на възрастните деца, тяхното поведение, отношение към себе си и събитията около [...]

Високо самочувствие

Високо самочувствие

Надутата самооценка е надценяване от индивида на собствения му потенциал. Подобно самочувствие може да открие както положително, така и отрицателно въздействие. Положителен ефект се изразява в доверието на субекта. Отрицателните влияния включват повишен егоизъм, пренебрегване на гледната точка или мнението на другите, надценяване на собствените сили. Често, неадекватно завишената самооценка в случай на неуспех и неуспех може да потопи индивида в [...]

Ниска самооценка

Ниска самооценка

Ниската самооценка, за съжаление, е често срещана днес. Поради факта, че човек не е в състояние да оцени адекватно собствените си качества, наличен потенциал и себе си, той е неспособен и не се опитва да постигне нещо в живота. Точно това е основната опасност от ниската самооценка. Може да е стабилен или плаващ. Стабилната ниска самооценка не зависи от обстоятелствата, [...]

Ниска самооценка

Ниска самооценка

Ниската самооценка може да се прояви във всяка възраст, но склонностите й се формират от родителите в детството. В съвременното общество това е често срещан проблем и се характеризира с неадекватна визия за личността на самата себе си. Този проблем може сериозно да развали живота на човек. Основните "спътници" на ниската самооценка включват смущение, страх от отхвърляне или отхвърляне, нерешителност, несигурност в личния потенциал и [...]

Самочувствие на жена

Самочувствие на жена

Самочувствието на жената е отражение на отношението на индивида към нейната личност. Това е способността на индивида да оценява адекватно собствените си качества, социалния си статус, потенциал, личността си като цяло. Взаимодействието със света, процесите на вторична и първична социализация, адаптивността на даден индивид в обществото, се определя от отношението към собствената му личност. Сред по-слабия пол днес най-често има лица с ниска самооценка. Ниска самооценка [...]

Увеличете самочувствието

Увеличете самочувствието

Подобряването на самочувствието е спешен проблем за почти всички. Всъщност, по-нататъшният живот и успехът на даден човек зависи от степента на самочувствие. При хората в различни периоди от живота нивото на самочувствие може да варира, въпреки факта, че неговите основи са положени в ранна детска възраст от родителите. Самочувствието в посока на подценяване е изпълнено с опасност от следния характер - индивидът, при наличието на потенциал, ще се страхува да се прояви [...]

Как да повишим самочувствието

Как да повишим самочувствието

Как да повишим самочувствието - милиони се интересуват от решаването на този въпрос. От самочувствието зависи житейският успех. Самочувствието е отношението на индивида към собствената му личност, оценка на потенциала му, съществуващите способности, социалния му статус, представяне и виждане на личността на самата себе си. Т.е. самочувствието не е черта на личността. Взаимодействието със заобикалящото ни общество, взискателността, критичността към [...] зависи от правилната оценка на себе си