Категория Архив „Психология на общуването“

Вербална комуникация

Вербална комуникация

Речевата комуникация е активен процес на вербално комуникативно взаимодействие на нейните участници (податели и получатели на информация), който се характеризира с определен мотив и е насочен към осъществяване на конкретна поставяне на цел. Комуникативният процес протича въз основа на обратната връзка в конкретни видове словесна дейност. Речевата комуникация е органично включена във всички видове дейности на индивида, например, професионални или социални, тъй като дейността не е осъществима [...]

Правила за комуникация

Правила за комуникация

Правилата на общуване са нормите и каноните на поведение, приети в определена лингвокултурна общност, които управляват комуникативните отношения на хората. Те са разделени на норми за словесно въздействие и нормативни. Правилата на вербалната комуникация решават проблема как да се води разговор по-ефективно, а нормативните отговарят на въпроса „как правилно“. Правилата на комуникативното взаимодействие отразяват формираните в обществото идеи относно правилността на разговора [...]

Комуникационни функции

Комуникационни функции

Комуникационните особености, тяхната изричност зависят от индивидуалността на хората, от използваните вербални и неречеви средства за комуникация, естеството на комуникационното взаимодействие, членството в социални групи, групи, националност, ниво на култура, религия, пребиваване, възпитание, редица други фактори и причини. Комуникация често означава комуникационното взаимодействие на индивидите, което се осъществява с помощта на специфични речеви инструменти и невербални влияния. Това взаимодействие [...]

Междуличностна комуникация

Междуличностна комуникация

Междуличностната комуникация е взаимодействието на индивид с други индивиди. Междуличностната комуникация е белязана от неизбежността, както и от редовността на възникване в различни реални групи. Междуличностните субективни отношения са отражение на комуникацията между членовете на една и съща група, които служат като обект на изучаване на социалната психология. Основната цел на изследването на междуличностното взаимодействие или взаимодействие в рамките на групата е задълбочено проучване на различни социални фактори, различни взаимодействия [...]

Общуване с хора

Общуване с хора

Общуването с хората е предаване на съобщения или обмен на данни между индивиди чрез специфични комуникационни инструменти, като реч или жестове. Концепцията за комуникация с хората обаче е много по-широка и обхваща човешките взаимоотношения, взаимодействието на социални групи и дори цели нации. Комуникацията на хората помежду си е предназначена за установяване на контакти. Тя също не може без комуникация [...]

Педагогическа комуникация

Педагогическа комуникация

Педагогическата комуникация е многостранна, професионална комуникация на учителите в процеса на обучение с учениците, включително развитие и установяване на комуникации, взаимодействие и взаимно разбирателство между учители и ученици. Ефективността на педагогическата комуникация пряко зависи от степента на удовлетвореност, която изпитва всеки един от участниците в реализирането на действителните нужди. Стилове на педагогическата комуникация Фактори, влияещи върху развитието на личността на ученика са [...]

Комуникационна култура

Комуникационна култура

Културата на общуването е сложна съвкупна концепция, която определя качеството и нивото на съвършенство на комуникацията. Културата на общуване се счита за неразделна част от културата на индивида. Тя характеризира ценностни насоки и нормативни постулати, морални модели на общуване, същността на моралните и психологическите качества на субектите на комуникативно взаимодействие, методи, инструменти, правила, техники и форми на общуване. Културата на общуване съдържа комбинация от практически техники, [...]

Чат с момичета

Чат с момичета

Общуването с момичета за момчета понякога се оказва истински пъзел, ако мъжът не е самоуверен, има ниска самооценка и малък речник в речника си. Момичетата обичат упоритите, интересни събеседници, които знаят как да изненадат със своята харизма и не е необходимо да са красиви атлетични физики. Как да започнете комуникация с момиче Започването на комуникация с момиче трябва да включва лекота и лекота. Ако [...]