Архиви за категория „Психотерапия“

Холотропно дишане

Холотропно дишане

Холотропното дишане е психотерапевтично устройство, чиято основа е изградена върху интензивно дишане. Тази техника е известна днес като една от често срещаните в психотерапията и възниква през седемдесетте години като легитимна алтернатива на психоделичните техники. Кристина и Станислав Гроф запознаха тази техника с психотерапията. Преди забраната за употреба на психоактивни наркотици е регистрирано явление - след приключване [...]

бихейвиоризъм

бихейвиоризъм

Бихевиоризмът е психологическа доктрина, която в точен превод означава да научим за поведенческия отговор на хората. Привържениците на това учение твърдяха, че съзнанието може да се научи само от научна гледна точка чрез обективно наблюдавани поведенчески актове. Формирането на бихевиоризма е осъществено под егидата на постулатите на И. Павлов и неговите експериментални методи за изучаване на поведенческите реакции на животните. Концепцията за бихевиоризъм е представена за първи път през 1913 г. [...]

психоанализа

психоанализа

Психоанализата е термин, въведен в психологическа употреба от З. Фройд. Това е учение, което поставя фокуса върху несъзнаваните процеси на психиката и мотивацията. Това е психотерапевтичен метод, основан на анализа на имплицитните, потиснати преживявания на индивид. В човешката психоанализа основен източник на невротични прояви и различни патологични заболявания е изтласкването от съзнанието на неприемливи стремежи и травматични преживявания. Психоаналитичен метод [...]

психодрама

психодрама

Психодрамата е както психотерапевтична техника, така и механизъм за психологическо консултиране, разработен от Дж. Морено. В класическата психодрама механизмът на драматичната импровизация се използва за изучаване на вътрешния живот на субекта. Работата на хората, които завършват собствените си действия чрез театрализиране, драматично себеизразяване и ролеви игри, е в основата на метода на психодрамата. Психодрамата като метод на психотерапията се използва като индивидуална практика (монодрама) и [...]

хипнотерапия

хипнотерапия

Хипнотерапията е вид психотерапевтична практика, в рамките на която се прилага състояние на така нареченото променено съзнание, с други думи - състояние на хипнотичен транс. Хипнозата е преходното състояние на ума на субекта, което се характеризира с стесняване на обема си и рязък фокус върху съдържателния елемент на внушението, изпълнен от хипнотизатора. Хипнотичните техники са свързани с трансформации на функциите на индивидуалния самоконтрол и самосъзнание. Хипнотерапията обхваща и редица специфични [...]

Делфинова терапия

Делфинова терапия

Делфиновата терапия е вид медицинска и психологическа рехабилитация за деца и възрастни, създадена специално за страдащи от различни нарушения в развитието. Използването на делфини в лечението се дължи на високата им интелигентност, както и на уникалните природни особености на тези бозайници. Делфиновата терапия се препоръчва за лица, претърпели тежка психологическа травма (тежък стрес, екстремни условия, урагани, земетресения, аварии), както и деца с различни нарушения в развитието и [...]

десенсибилизация

десенсибилизация

Десенсибилизацията е психотерапевтичен метод, разработен от Ф. Шапиро с цел лечение на хора, страдащи от разстройства, които биха могли да бъдат причинени от преживяване на различни инциденти, като например физическо насилие. Според идеите на Шапиро, след като човек претърпя психическа травма или дистрес, неговите преживявания могат да „блокират“ възможностите за справяне с механизмите, в резултат на което паметта и съобщенията, свързани с инцидента, се обработват неправилно и нефункционално [...]

Игра терапия

Игра терапия

Игровата терапия е една от разновидностите на арт терапията, която е психотерапевтичен метод, който се основава на използването на ролевата игра като един от най-интензивните методи за влияние върху личностното развитие. Същността на тази техника е да се използва терапевтичният ефект на играта, за да помогне на клиента при преодоляване на социални или психологически затруднения, които създават пречки за личностния растеж и психо-емоционалното развитие. Техниката на акупунктурата обхваща група от хора или [...]