Архиви за категорията „Самооценка“

Самочувствие на мъж

Самочувствие на мъж

Самочувствието на мъжа представя ментална картина по отношение на лична личност. Мъжете, като жените, могат да имат подценена самооценка, което впоследствие води до развитие на подценявана самооценка, а упоритото желание да се съобрази с създадения образ се превръща във фиаско. При желание обаче всеки човек е в състояние да повиши личното самочувствие и да реализира всички свои желания в живота. Самочувствието на мъжа пряко зависи от установеното [...]

Как да повишим самочувствието

Как да повишим самочувствието

Как да повишим самочувствието е въпрос, който тревожи мнозина, защото успехът на даден индивид и неговото поведение зависят от нивото на самочувствие. По-често хората подценяват себе си и потенциала си, отколкото надценяват. Поради ниската самооценка човек може да пропусне много възможности. Нарушаването на самочувствието започва с неправилно семейно възпитание, тъй като неговото формиране се случва преди всичко в детството. Самочувствието е основното [...]

Как да повишим самочувствието на жената

Как да повишим самочувствието на жената

Как да повишите самочувствието на жената, ако всички знания за себе си са свързани с емоционално-оценъчно отношение. Самочувствието се отнася до важен структурен компонент на само-концепцията на личността. Психологическите речници приписват самочувствието на ценности, значението на които една жена дава на определени аспекти от своята личност, поведение и дейност. Психолозите разглеждат самочувствието като лично централно образование, както и като централен компонент на концепцията за себе си. Функциите на самочувствието са регулаторни, защитни, [...]