Архиви за категорията „Психологически концепции“

хармония

хармония

Хармонията е понятие, което се използва в много отрасли и означава съгласуваност, съгласуваност и съвместимост, приложимо за хетерогенни или противоположни понятия или явления (време и пейзаж, модели на лично взаимодействие и т.н.), цялата структура на нещо интегрално, състоящо се от части (приложими като за характеризиране на човек, както и музика, неодушевени предмети). Първоначално думата хармония възникна във философските науки и [...]

малодушие

малодушие

Безчувствеността е поведение на човек, поради неговите психологически и морални характеристики, отразяващи невъзможността или неспособността на човек да реализира своите желания или идеи в реалното си житейско пространство, да защитава своите възгледи или да подкрепя стремежите. Човек може да прояви малодушие чрез страхливост (където няма обективни заплашителни фактори), завист (голяма и дребнава, защото собствените желания са блокирани), прояви на неволна агресия (неконтролирани изблици на сдържани [...]

лабилност

лабилност

Лабилността е понятие, използвано за обозначаване на мобилността. Обхватът може леко да промени семантичните характеристики, обозначавайки както броя на нервните импулси, предадени за единица време от клетката, така и скоростта на стартиране и спиране на умствените процеси. Лабилността характеризира скоростта на потока (от възникване на реакция до инхибиране) на елементарни процеси и се измерва чрез най-високата честота на възпроизвеждане на пулса без промени в тъканта [...]

Благородството

Благородството

Благородството е личностна черта, която отразява комбинация от високо ниво на развитие на черти като морал, честност и безкористност. Значението на думата благородство често се използва синоним на рицарство и святост, подчертавайки уникалността и стойността на личните прояви не само за самия човек, но и за заобикалящото го общество. Първоначално думата е била използвана за характеризиране на цял набор от качества, присъщи на човек от благородно семейство [...]

Самоуважение

Самоуважение

Самоуважението е вътрешно самосъзнание на човек, което има видимо проявление в поведенческата сфера, отразено във висока оценка на собствената социална ценност и права. Тя има тясна семантична връзка със самочувствието, самоуважението и концепцията за себе си, които са на високо ниво, но не са идентични, тъй като в тези близки понятия се поставя по-голям акцент върху възприятието на човек за себе си, [...]

безкористност

безкористност

Безкористта е способността на човека да прави неща, които носят ползи (материални или психологически) на другите, без да чакат взаимна признателност, компенсация или други ползи от направеното. Безкористността като качество на личността поставя самата личност сред последните точки на мащаба на приоритет, като е антиаспирация, анти-притежание, антиизмерване. При незаинтересованост не се очаква печалба и изчисляване на изразходваните ресурси (нито изразходвани пари, нито безсънни [...]

коучинг

коучинг

Коучингът е специален метод на обучение, насочен към постигане на ясно определени цели (това не означава общото развитие на човек или разнообразие от качества, а качества, които са изключително необходими за постигане на конкретни цели). Тя включва сътрудничество с треньор, човек, който е треньор в дадена област (житейска или професионална). Коучингът и наставничеството имат по-общи семантични позиции от развитието [...]

Психология на продажбите

Психология на продажбите

Психологията на продажбите е отделна индустрия, разположена между търговията и психологията, възникнала с увеличаване на пазарното разнообразие, засилена конкуренция, както и производството на стоки в чужбина с цел осигуряване на основни жизнени нужди. Методите на психологията на продажбите са свързани с различните аспекти, свързани с продукта, от външната му презентация и рекламна кампания, до изучаване на психологията на възприятието от потенциални купувачи, мониторинг [...]