Човешки анализатори

човешки фото анализатори Човешките анализатори са функционални нервни образувания, които осигуряват приемане и последваща обработка на информация, получена от вътрешната среда и външния свят. Човешките анализатори, образуващи единство със специализирани структури - органи на сетивата, които допринасят за получаване на информация, се наричат ​​сензорна система.

Човешките сензорни анализатори свързват индивид с околната среда, като използват проводящите нервни пътища, рецептори и мозъчния край, разположени в мозъчната кора. Разпределете външни и вътрешни човешки анализатори. Външните включват визуален, тактилен, обонятелен, слухов, анализатор на вкуса. Човешките вътрешни анализатори са отговорни за състоянието и положението на вътрешните органи.

Видове човешки анализатори

Човешките сензорни анализатори са разделени на типове в зависимост от чувствителността на рецепторите, естеството на стимула, естеството на усещанията, скоростта на адаптация, предназначението и т.н.

Външните човешки анализатори получават данни от света и ги анализират допълнително. Те се възприемат от човек субективно под прикритието на усещания.

Различават се такива типове външни анализатори на хора: зрителни, обонятелни, слухови, вкусови, тактилни и температурни.

Вътрешните човешки анализатори възприемат и анализират модификации във вътрешната среда, показатели за хомеостаза. Ако индикаторите на тялото са нормални, тогава те не се възприемат от човека. Само индивидуалните промени в организма могат да причинят усещания у човек, като жажда, глад, които се основават на биологичните нужди. За тяхното удовлетворение и възобновяване на стабилността на тялото са включени определени поведенчески реакции. Импулсите участват в регулирането на функционирането на вътрешните органи, те осигуряват адаптирането на организма към разнообразните му жизнени дейности.

Анализаторите за положение на тялото анализират данните за положението на тялото и позицията. Анализаторите, отговорни за положението на тялото, включват вестибуларния апарат и двигателя (кинестетичен).

Човешкият анализатор на болка е от особено значение за тялото. Сигналите за болка на тялото доставят сигнали на човека, че настъпват вредни действия.

Характеристики на човешки анализатори

Основата в характеристиките на анализатора е неговата чувствителност, която характеризира прага на човешкото усещане. Разграничават се два вида прагове на усещане - те са абсолютни и диференциални.

Абсолютният праг на усещане характеризира минималната сила на дразнене, което предизвиква определена реакция.

Диференциалният праг на усещане описва между двете стойности на стимула минималната разлика, като едва дава забележима разлика в усещанията.

Големината на усещанията се променя много по-бавно, отколкото силата на стимула.

Съществува и концепцията за латентен период, който описва времето от началото на експозицията до появата на усещания.

Човешкият визуален анализатор помага на човек да получи до 90% от данните за света около него. Възприемащият орган е окото, което има много висока чувствителност. Промените в размера на зеницата позволяват на човек да променя чувствителността многократно. Ретината има много висока чувствителност от 380 до 760 нанометра (милиарди от метър).

Има ситуации, в които човек трябва да отчита времето, необходимо за адаптиране на очите в пространството. Адаптирането към светлината е пристрастяване на анализатора към силното осветление. Средно адаптацията отнема от две минути до десет, в зависимост от яркостта на светлината.

Тъмната адаптация е адаптирането на визуалния анализатор към лошо осветеност, в някои случаи се случва след известно време. По време на такава визуална адаптация човек става уязвим и е в опасност. Затова в такива ситуации трябва да сте много внимателни.

Човешкият зрителен анализатор се характеризира с острота - най-малкият ъгъл, под който две точки могат да се възприемат като отделни. Рязкостта се влияе от контраста, осветлението и други фактори.

Усещането, възбудено от светлинния сигнал, се запазва за 0,3 секунди поради инерцията. Инерцията на визуалния анализатор образува стробоскопичен ефект, който се изразява в усещания за непрекъснатост на движенията, когато честотата на промяна на изображението е десет пъти в секунда. Това създава оптични илюзии.

Човешкият зрителен анализатор се състои от фоточувствителни образувания - пръти и конуси. С помощта на пръчки човек е в състояние да вижда нощ, тъмнина, но такова виждане е безцветно. От своя страна, конусите предоставят цветно изображение.

Всеки трябва да разбере сериозността на отклоненията във възприемането на цвета, тъй като те могат да доведат до неблагоприятни последици. Сред такива отклонения най-честите са: цветна слепота, цветна слепота, хемералопия. Цветните слепи хора не правят разлика между зелено и червено, понякога лилаво и жълто, което изглежда сиво. Човек, който има цветна слепота, вижда всички цветове сиво. Индивид, страдащ от хералолопия, няма способността да вижда при слаба светлина.

Човешкият тактилен анализатор му осигурява защитна и защитна функция. Възприемащият орган е кожата, той защитава тялото от химикали върху него, служи като защитна бариера в ситуацията на докосване на кожата на тялото с електрически ток, е регулатор на телесната температура, предпазва човек от преохлаждане или прегряване.

Ако човек счупи от 30 до 50 процента от кожата и не предоставя медицинска помощ, тогава той скоро ще умре.

Човешката кожа се състои от 500 хиляди точки, възприемайки усещането за действие върху повърхността на кожата от механични стимули, болка, топлина, студ.

Характеристика на тактилния анализатор е неговата висока приспособимост към пространствената локализация. Това се изразява в изчезването на усещането за допир. Адаптирането на кожата зависи от интензивността на стимула, може да се случи за две до двадесет секунди.

Анализаторът на усещане за чувствителност към температура е характерен за организмите, които имат постоянна телесна температура. На човешката кожа се поставят два типа температурни анализатори: анализатори, които реагират на студ и реагират на топлина. Човешката кожа се състои от 30 хиляди точки топлина и 250 точки, които възприемат студ. При възприемане на топлина и студ има различни прагове на чувствителност, топлинните точки реагират на температурни промени от 0,2 ° C; точки, възприемащи студ при 0,4 ° C. Температурата започва да се усеща още в една секунда от нейното въздействие върху тялото. С помощта на анализатори за чувствителност на температура се поддържа постоянна телесна температура.

Човешкият обонятелен анализатор е представен от сетивния орган, носа. Има около 60 милиона клетки, които са разположени в носната лигавица. Тези клетки са покрити с косми, дълги 3-4 нанометра, те са защитна бариера. Нервните влакна, напускащи обонятелните клетки, изпращат сигнали за възприеманите миризми до центровете на мозъка. Ако човек мирише на вещество, опасно за здравето му (амоняк, етер, хлороформ и други), рефлекторно забавя или задържа дъха си.

Анализаторът на вкусовото възприятие е представен от специални клетки, разположени върху лигавицата на езика. Усещанията на вкуса могат да бъдат: сладки, кисели, солени и горчиви, както и техните комбинации.

Вкусовите усещания играят защитна роля за предотвратяване на поглъщането на вещество, опасно за здравето или живота. Индивидуалните вкусови възприятия могат да варират до 20%. За да се предпазите от проникването на вредни вещества в организма, трябва: опитайте непозната храна, дръжте я в устата си колкото е възможно по-дълго, дъвчете я много бавно, слушайте собствените си усещания и вкусови реакции. След това решете дали да поглъщате храна или не.

Човешкото усещане за мускулите възниква поради специални рецептори, те се наричат ​​проприорецептори. Те предават сигнали до центровете на мозъка, отчитайки състоянието на мускулите. В отговор на тези сигнали мозъкът насочва импулси, които координират мускулната функция. Като се има предвид влиянието на гравитацията, мускулното усещане „работи“ стабилно. Следователно човек е в състояние да заеме удобна поза, която е от голямо значение за работоспособността.

Човешката чувствителност към болка има защитна функция, тя предупреждава за опасност. След получаване на сигнал за болката започват да действат защитни рефлекси, като отстраняване на тялото от стимула. Когато почувствате болка, активността на всички системи на тялото се възстановява.

Болката се възприема от всички анализатори. Когато прагът за приемлива чувствителност е надвишен, възниква усещане за болка. Има и специални рецептори - болка. Болката може да бъде опасна, болковият шок усложнява дейността на тялото и функцията на самолечение.

возможности воспринимать мир, который наполнен звуками во всей его полноте. Функциите на човешкия слухов анализатор са способността да възприема свят, пълен със звуци в неговата цялост. Някои звуци са сигнали и предупреждават човек за опасност.

Звукова вълна се характеризира с интензивност и честота. Човек ги възприема като силата на звука. Човешкият слухов анализатор е представен от външен орган - ухото. Ухото е свръхчувствителен орган, може да вземе промени в налягането, които идват от повърхността на земята. Структурата на ухото е разделена на външна, вторична и вътрешна. Възприема звуци и поддържа баланса на тялото. С помощта на аурикула звуците и тяхната посока се улавят и определят. В тъпанчето се люлее под въздействието на звуковото налягане. Веднага след мембраната има средно ухо, още повече вътрешното ухо, в което има специфична течност, и два органа - вестибуларния апарат и слуховия орган.

Органът на слуха съдържа приблизително 23 хиляди клетки, които са анализатори, в които звуковите вълни преминават в нервни импулси, нахлуващи в човешкия мозък. Човешкото ухо е способно да възприема от 16 херца (Hz) до 2 kHz. Интензитетът на звука се измерва в бели и децибели.

Човешкото ухо има важна и специфична функция - бинаурален ефект. Благодарение на бинауралния ефект човек може да определи от коя страна звукът идва. Звукът се изпраща към предсърдието, което е обърнато към неговия източник. При човек с едно глухо ухо бинауралният ефект е неактивен.

Вибрационната чувствителност също е не по-малко важна от различните сензорни анализатори на човека. Вибрациите могат да бъдат много вредни. Те са локални дразнители и причиняват увреждане на тъканите и техните рецептори. Рецепторите са свързани с централната нервна система, ефектът им засяга всички системи на тялото.

Ако честотата на механичните вибрации е ниска (до десет херца), тогава вибрациите се разпространяват по цялото тяло, независимо от местоположението на източника. Ако такова нискочестотно облъчване се случва много често, тогава мускулите на човека, които са бързо засегнати, са отрицателно засегнати. Когато тялото е засегнато от високочестотни вибрации, зоната на тяхното разпределение в точката на контакт е ограничена. Това причинява промени в кръвоносните съдове и често може да доведе до неправилно функциониране на съдовата система.

Вибрациите засягат сетивната система. Вибрациите с общ ефект влошават зрението и неговата острота, отслабват фоточувствителността на очите и влошават работата на вестибуларния апарат.

Локалните вибрации намаляват тактилната, болката, температурата и проприоцептивната чувствителност на човек. Такива многостранни отрицателни ефекти върху човешкото тяло водят до сериозни и тежки промени в дейността на организма и могат да причинят заболяване, наречено вибро-болест.


Преглеждания: 25 842

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.