Арт терапия

снимка арт терапия Арт терапията е една от централните психотерапевтични области, която включва терапевтична, корекционна и рехабилитационна работа. Тя се основава на използването на визуални изкуства за подпомагане на пациентите. Терминът "арт терапия" първоначално се е използвал в англоезичните страни. Появи се около първата половина на ХХ век. Този термин обозначава различни методи за рехабилитация и терапевтична практика, използвайки изкуството като основа.

Днес арттерапията е терапевтично използване на визуалното творчество на пациента, което включва трипосочно насочено взаимодействие между пациента, неговата работа и терапевта. Създаването на визуални образи на хартия се счита за най-важното средство за междуличностна комуникация и е форма на познавателната дейност на клиента, която им помага да изразят минали или настоящи преживявания, които са трудни за пренасяне на клиента с думи.

Методи на арт терапия

Основната цел на арттерапевтичните методи е да създадат хармонично развитие на личността чрез формиране на способностите за самоизразяване и знания. От позицията на последователите на класическата психоанализа, механизмът на сублимация се счита за основен инструмент на психокорекционното въздействие в арт терапията. Ч. Юнг направи предположение за водещата роля на изкуството за улесняване на процесите на индивидуализация на формирането на личността, което се основава на установяване на баланс между несъзнаваното „аз” и „съзнанието” аз. Юнг счита техниката на активното въображение за най-важния метод на арт-терапевтичното влияние, който е насочен към сблъскване на „Аз“ на съзнателното и „аз“ на несъзнаваното помежду си, като ги съчетава помежду си чрез афективно взаимодействие.

Арт терапията може да се използва като основен метод или като спомагателен метод.

Днес можем да различим два, характерни за метода на арттерапията, основен метод за коригиращо действие върху човешката психика.

Изкуството помага в конкретно символична форма за пресъздаване на травматична конфликтна ситуация и ви позволява да намерите начини за разрешаването й, като трансформирате такава ситуация, използвайки творческите и творческите способности на клиента. Това е първият метод на арт терапия.

Вторият трик е тясно свързан с естеството на появата на естетическата реакция, което ви позволява да модифицирате ефекта на афекта от отрицателен към положителен.

Методите на арттерапията включват рисуване, скулптура, музика, моделиране с хартия, моделиране, дърво или камък, литературно творчество, пеене, танци и др.

Часовете по арттерапия могат да се провеждат по два начина. Първият начин е да предоставите на клиента възможност да изработва занаяти от определен материал според извадка по дадена тема. Това ви позволява да видите невероятната необичайна комбинация от цветове, оригиналния израз на сюжета и неговата особена форма. Всичко гореизброено има пряка връзка с особеностите на мирогледа на пациента, неговите емоции, чувства, притеснения, които отразяват символи, скрити от съзнанието, което ви позволява да получите допълнителна информация за диагностициране, което показва наличието и качеството на клиентските проблеми.

Вторият метод е неструктуриран урок, в който клиентите се канят да изберат темата или сюжета на занаята, материала, инструментите. Последният етап от този метод е да се обсъди тема или сюжет, начин на изпълнение, подбор на материали и т.н.

Много известни психотерапевти подчертават водещата роля на арт терапията за повишаване на адаптивните способности в ежедневието.

Разнообразие от арт-терапевтични методи създава специфична ситуация, за да се получи безболезнен подход към дълбините на съзнанието на клиента, позволява да се стимулира развитието на неговите несъзнателни тревоги и преживявания, спомага за разработването на предварително блокирани или недоразвити перцептивни системи, отговорни за възприемането на света, и да формира асоциативно мислене. За опитен психолог или психотерапевт арттерапията е безценен диагностичен материал. Разнообразие от арт-терапевтични методи отваря безпрецедентен обхват за творчески изкушения.

Един от водещите методи за арттерапевтични ефекти е методът Мандала, който означава център или кръг. Моделът на мандала е симетричен и обикновено представлява кръг с ясно изразен център. Основните ориентири, чийто брой може да варира, са посочени вътре в кръга. В сложната геометрична структура на мандалата обаче можете да намерите и други елементи, като квадрат, всички видове овали или извити линии, правоъгълници и триъгълници. По този начин, мандала е кръгла рисунка, която може да бъде продукт на спонтанна творческа дейност на индивида или може да бъде нарисувана в съответствие с дадена инструкция. Рисунки, вписани в кръг, произхождат от древните цивилизации и са запазени в съвременния свят. Закръглената вариация на мандалите винаги е съпътствала човечеството, например кръгът е централният фокус на много свещени култове на боговете и праисторическите места за поклонение. Образът на мандали се среща в различни националности и култури, например във всички видове архитектурни композиции, върху тамбурините на шаманите на Сибир, в схемите на лабиринти.

От древни времена мандалата има духовното значение на условното отражение на световния ред и душевната хармония. Човечеството интуитивно се е научило да успокоява душата и ума с помощта на рисунки в кръг, докато ги използва като възможност да се доближи до природата.

В. Юнг беше един от първите учени в Европа, който внимателно изучи идеите на мандалата. В работата си „Мемоари, мечти, мисли“ той говори за първото си изобразяване на мандала през 1916 г., след което всеки ден рисува нови мандали в тетрадката си. Юнг заключи, че всеки нов образ отразява неговия духовен живот в определен момент. Тогава той започна да използва своите рисунки, за да фиксира собствената си „умствена трансформация“. В крайна сметка Юнг предположи, че арттерапията на метода Мандала е един вид права линия по пътя към центъра на личността, до откриването на нейната уникална природа и личност. Той вярваше, че мандалата е изключително силен символ, който е видима проекция на света на човешката психика и изразява Аз-а на индивида.

Днес много експерти в областта на изкуството, антропологията, археологията, психологията и психотерапията продължават да изучават мандали. Работата с мандали помага на човека да засили връзката между съзнанието „аз“ и „не“ в безсъзнание. Необходимостта от изготвяне на мандали, особено в кризисни ситуации, може да означава, че несъзнателното „Аз“ се стреми да защити съзнателното „Аз“. Потвърждение за това могат да бъдат клошари, често рисувани от деца и възрастни във времена на криза, когато „аз“ е изпълнен с несъзнателно тревожно съдържание.

Мандалите могат да бъдат абстрактни рисунки, които хората несъзнателно рисуват на хартия, докато са сами с тях, например на среща или лекция, която не им е интересна, или по време на телефонен разговор. Подобни модели представляват опит за компенсиране на умственото разсейване. Ако анализираме несъзнаваните рисунки, можем да заключим, че от тях сърцевината на мнозинството са геометрични фигури, като квадрат, кръг.

Едно от най-важните предимства на практиките с мандали е да се разкриеш с помощта на собственото си „вътрешно дете“, чрез съзерцание, използване на цветни моливи, бои и свободно време.

Арт терапия Методът Mandala е еднакво успешен, както в работата с деца, така и при възрастни. В психокорекционната, рехабилитационната и развойната практика с деца в млада и юношеска възраст мандалите могат да се използват за:

- корективна работа на емоционални състояния, нормализиране на поведенческите реакции, например чрез оцветяване на готови книги за оцветяване на мандали;

- диагностика на текущото емоционално състояние и настроение, например чрез рисуване на бял кръг;

- проучване на груповите взаимоотношения на децата, например чрез създаване на индивидуални мандали в екип с последващо създаване на групов състав;

- диагностична и корекционна работа с конкретен проблем, например чрез оцветяване на кръг, който може да символизира училище, средата на дете, семейство, неговия образ на „Аз“, приятелството и т.н.

Също така арт терапията, методът Мандала може да се прилага в други съответни области на корекционна, диагностична, рехабилитационна, развиваща и терапевтична работа с бебета, тийнейджъри и възрастни. Тези области включват проблеми със самочувствието, вътрешен дисбаланс, страх от загуба на контрол над себе си, активиране на състояние на индивида, депресия , агресия , свръхчувствителност или алекситимия, фобии, помощ при адаптация, кризи на личността и възрастта, семейни и психосоматични проблеми, нарушения на фините двигателни умения , изграждане на екип и т.н.

Мандалите превръщат силите на вродените психични структури на подсъзнанието в съзнателно „Аз“. Следователно в процеса на работа с мандали интерпретацията на творческия резултат може да бъде същата като при работа с други проективни техники. Цветовете, избрани за изображението на мандалата, могат да разкрият различни аспекти от личността на човека, който се обърна, който интуитивно ще бъде склонен да избере съответния или любим цвят в момента. Такъв избор може да варира в зависимост от вътрешното състояние на индивида , от възрастта или етапа на живот и т.н. Когато избират цвят, децата обикновено имат повече спонтанност от възрастните. Всъщност възрастните индивиди се контролират от ума, така че придават огромно значение на естетическите критерии. Много хора, които първо нарисуват мандала, потискат открит, истински израз на чувствата, те мислят как да подредят по-добре и да подчертаят цветовете, така че картината да се окаже хармонична и красива. Когато обаче „вътрешното дете“ се събуди в процеса на творчество, процесът на „изцеление“ започва директно. Всяка мандала е продукт на индивидуална творческа дейност на човек, създадена в определен период от време и на определено място. Ето защо тя винаги ще бъде уникална и никога не може да се повтори точно.

Видове арт терапия

За човешката личност творчеството е една от най-лесните възможности да разбере свой вътрешен свят, да разбере и разпознае себе си. Той е адресиран до най-добрите страни на човешката душа, към нейните най-ярки и искрени аспекти. Когато човек рисува, пее, свири музика или намира израз в други форми на творчество, това му помага да се отпусне, да се успокои, да се отвори и да бъде в хармония със собствената си душа. Разграничават се следните разновидности на арт терапията: изотерапия, танцова и игрова терапия, фототерапия, музикална терапия, фототерапия, терапия с приказки.

Приложните видове творчество, като живопис, различни видове рисуване, моделиране и др., Се отнасят към изотерапията.Този вид арттерапия е един от най-популярните и широко разпространени днес. Лекарите, специализирани в изотерапията, препоръчват да показват собствените си емоции и емоции с възможно най-голяма спонтанност (спонтанност). Основното предимство и предимство на изотерапията е премахването на бариерите на самоцензурата, което отваря вратата към подсъзнанието на клиента. Творчеството има уникално свойство, което насърчава премахването на повърхността на всички скрити и несъзнавани тайни, желания, проблеми, които постоянно оказват натиск върху човека. В процеса на скулптура или рисуване се включва дясното полукълбо на мозъка. Именно поради това се заобикаля цензурата на ума, опитвайки се да филтрира негативните мисли и отрицателните емоции. Преди да избере цветова палитра, преди да се появят изображения, човешкият ум става безсилен. Изотерапията също често използва техники за пресъздаване на вашите собствени мечти и рисуване на мандали.

Танцовата терапия се състои в изразяване на собственото настроение, емоции и чувства чрез танц. Класовете по танцова терапия се считат за много ефективни и лечебни. Психотерапевтите смятат, че този метод на арттерапия допринася за трансформацията на световните възгледи. Основателят на телесно ориентираната терапия В. Райх твърди, че ако на някакви емоции, например гняв или радост, не бъде даден дълъг изход, те едновременно ще се натрупват в клетките на човешкото тяло, образувайки така нареченото мускулно карапуз. С помощта на танцова терапия този процес може да бъде предотвратен. В случаите, ако това вече се е случило - разделете се. Трябва да танцувате, докато не почувствате пълна свобода. Обаче танцовата терапия не трябва да се бърка с часовете в танцово студио, тъй като в студиото всички движения се определят от треньора, а не се изразяват спонтанно.

Бетховен разглежда музиката като откровение, по-високо от мъдростта или друга философия. Много изследвания са доказали, че музикотерапията е от голяма полза. Той е ефективен при болест на Алцхаймер, депресия, стрес и нарушения на съня. В процеса на слушане на музикални произведения се променя вътрешното състояние на индивида. Човек, слушайки музика, се приспособява към ритъма на мотива, абсорбира положителни вибрации.

Игровата терапия също има лечебен ефект върху човешката психика. Достъпът до подсъзнанието се отваря чрез игра на трудни житейски ситуации, обръщане към скритите кътчета на психиката в търсене на важни емоции. В процеса на театрална игра паметта се активира, вниманието се подобрява, волята се увеличава, въображението става по-ярко и способността да контролирате тялото си се подобрява. Една от разновидностите на този вид арт терапия е пясъчната терапия. Основите му положи К. Юнг.

За решаване на различни психологически проблеми, саморазвитие и самопознание, фототерапията се използва успешно през последните 10 години. Този вид арттерапия се счита за доста млад, неговото развитие започва в края на 70-те години на 20 век в Съединените щати. Допълнителни визуални техники могат да се използват и при фототерапията, например колаж, инсталиране на готови снимки в интериора, работа от снимки на оформления и по-нататъшно взаимодействие с тях и др.

Арт терапията Копитин предложи да се използва фотографията като терапевтичен, коригиращ, развиващ и здравеопазващ агент. Наличието на фотография, както и разнообразието от форми и вариации на фототерапевтичните сесии ви позволява да използвате тази техника при работа с хора от различни възрасти (започвайки от три години), независимо от тяхното ниво на развитие и нужди.

Арт терапия Копитин отбеляза положителното въздействие на фотографията върху личността на пациента и връзката му с околната среда. Такъв ефект може да се прояви както в независими индивидуални изследвания, така и по време на създаването на фотографии и по-нататъшното им обсъждане със специалист.

Приказната терапия е доста ефективна при работа с мечтатели. Използва се успешно за разбиране на психичното състояние, разрешаване на различни конфликтни ситуации, за вътрешни трансформации. Приказната терапия се счита за незаменим метод за подпомагане на много малки деца и повече възрастни. Може да се направи по два начина: чрез слушане на приказка, разказана от терапевт, или самите деца могат да измислят своя собствена история. Като самостоятелно измисля сюжет, хлапето разкрива вътрешния свят, съобщава своите чувства и мечти и се научава как да намери изход от всяка ситуация.

Арт терапия за деца

Часовете по арттерапия за деца днес са най-вълнуващият, ефективен и сравнително икономичен начин за психологическа помощ на децата. Тя се основава на креативността и игрите.

Психиката на бебето се характеризира с уязвимост, в резултат на което то изисква по-внимателно отношение. В крайна сметка детето се учи само да познава себе си, то тепърва започва да се запознава с околната среда и други хора. Следователно в техния все още малък начин на живот децата много често изпитват сериозни затруднения за тях, например в семейство или детска градина. Родителите наистина искат да помогнат на децата си, но често просто не знаят как да го направят. В крайна сметка обясненията или убежденията, четенето на нотации и предупреждения не помагат и самото дете не е в състояние ясно да обясни какво е причинило състоянието им и какво точно се случва с него. Например защо той отказва да ходи на детска градина или от какво се страхува в тъмното. Именно в тези случаи арт терапевтичните практики ще бъдат незаменими.

Часовете по арттерапия за деца обикновено са в по-свободна форма. Обсъждането и разрешаването на различни психологически затруднения и проблеми се случва на фона на игра или творческа дейност. В такива класове детето едновременно с насладата от играта или творчеството разкрива собствените си творчески способности, е център на вниманието на възрастния, надделява над психологическите трудности, променя личната психологическа реалност.

Основното условие за всички класове, предназначени за детска арттерапия, е разбираемостта и безопасността за децата, наличието на средства и привлекателността.

Най-често срещаният и любим метод за арттерапия за деца, който отговаря на всички тези изисквания, е пясъчната терапия. Всичко, което е необходимо за провеждане на пясъчна арт терапевтична практика, е обикновен пясъчник или кутия с пясък. С помощта на рисуване с пясък, създаване на пясъчни замъци или други фигури детето развива тактилни усещания, става по-спокойно. Така бебето се изразява.

Най-достъпното упражнение, което ще изисква само лист хартия и молив, е да рисувате рисунки. Детето е абсолютно безплатно в същото време, без да мисли за крайния резултат, рисува топка от линии върху лист хартия и след това се опитва да направи в него някакъв образ с последващото му описание. По време на описанието детето вече може съзнателно да завърши да го рисува, да подчертава контурите, да акцентира върху линиите, да засенчва някои области и т.н.

Друго доста интересно разнообразие от изотерапия е монотипията, което означава „един пръстов отпечатък“. Детето трябва да създаде модел (петна, линии и др.) Върху повърхност, която няма да абсорбира боя, например върху пластмаса или линолеум, използвайки мастило, мастило, акварели и др. След това лист хартия се нанася върху повърхността, сякаш е мокра , Огледалното изображение, получено на хартия, трябва да се даде на детето, за да може да го разгледа, да опише случилото се, да допълни или завърши изображението.

Арт терапевтични упражнения

Основната разлика между арт терапията и други видове психотерапевтични практики е използването на невербална комуникация като основен механизъм за предаване на информация на хората. Основата му е съставена от практически упражнения, които помагат на индивида да намери отговори на различни въпроси, да се справи с вътрешните инхибиращи фактори и да преодолее страховете.

Упражненията в арттерапевтичната практика са вид инструмент, който ви позволява да изследвате идеи, събития, чувства, да развивате междуличностни взаимоотношения, способности, да повишавате самочувствието и увереността, да създадете нов, по-успешен образ на собственото си „Аз“.

Сесията по арттерапия се състои от две части. Първата част обхваща творческата изява на клиента, има невербален характер, не включва специфична структура на поведението. Основният инструмент за самоизразяване на пациента в тази част е творческата дейност, например рисуване или моделиране. Втората част е доминирана от словесни механизми. То отива веднага след първото и се състои в словесно активно обсъждане на плодовете на творческата дейност.

Най-популярният метод на арт терапия сред водещите психотерапевти се счита за колаж, тъй като позволява на лекаря да оцени текущото психично състояние на пациента, да идентифицира най-вълнуващите преживявания. Основните характеристики на това упражнение са акцентът върху положителните емоционални преживявания на клиента, възможността за самоизразяване на всеки човек, дори напълно далеч от изкуството, за разкриване на максимален потенциал. Колажът се счита за много ефективно средство за работа с човек.

Създаването на фигури от глина позволява на индивида да отстъпи място на собствените си емоции, преживявания чрез моделиране. Има много варианти за това упражнение, като се започне от създаването на глинени съдове и завършва с формоването на части от тялото. Арт терапията с деца и техните упражнения са насочени към повишаване на представянето, облекчаване на стреса, развиване на творчески способности. Най-актуалните днес са музикотерапията, танцовата и драматична терапия, терапия с приказки и др.

Прослушивание музыки, игра на различных инструментах, постукивание и хлопки в соответствии ритмом мелодии – все это значительно увеличивает детскую работоспособность, снимает стресс, способствует развитию художественных способностей. Драматическая терапия учит общению, способствует формированию адекватной самооценки. Арт-терапия с детьми и упражнения танцевальной терапии направлены на профилактику неврозов и комплексов.

Арт-терапия методики

Современная арт-терапия имеет бесконечное множество направлений и методик. Поэтому сегодня достаточно легко подобрать индивидуальный метод арт-терапии, который будет наиболее полно отражать состояние психики личности, и, наряду с этим, будет хорошо ею восприниматься.

Выделяют две основные методики арт-терапии: пассивную и активную.

Пассивная методика заключается в потреблении клиентом творческих произведений, созданных другими индивидами. Например, можно рассматривать изображения, читать художественные произведения, прослушивать музыкальные творения и т.д. Активная методика основана на создании творческих продуктов самостоятельно клиентом, при этом эстетическая ценность и красота их творений не оценивается.

Методы арт-терапии позволяют психотерапевту оптимально объединить в себе индивидуальный подход к пациенту и групповые формы работы. Арт-терапевтические методики, как правило, присутствуют во всех программах пихокоррекции при этом, дополняя и обогащая их.

Арт-терапевтическое воздействие основано на механизме сублимации, заключающееся в перенаправлении энергии психики от травмирующего фактора к приемлемому выходу – творчеству. Другими словами, если у субъекта накопились тревожные переживания, он может попытаться их выразить посредством творческой деятельности и почувствовать облегчение. В этом и заключается целительное влияние арт-терапии. Однако создать образ того, что волнует, является всего лишь первым шагом. Вторым шагом будет трансформация образа в позитивное русло. Одновременно с изменением образа происходит и трансформация внутреннего представления, благодаря чему индивид находит выход из, казалось бы, ранее безвыходной ситуации.

Психокоррекционные занятия с применением арт-терапевтических методик и техник особенно эффективны при работе с младшими школьниками, так как они не утомляют детей, у них сохраняется работоспособность и активность на протяжении всего занятия.


Просмотров: 48 354

3 комментария к записи “Арт-терапия”

 1. Здравствуйте,я работаю в детском саду воспитателем. Прочитала вашу статью и она мне очень понравилась. Хотела задать вопрос: Где можно поподробнее прочитать о данной арт-терапии применительно к дошкольному возрасту. Если можно назвать авторов.
  Большое спасибо.

  • Здравствуйте, Альфия. Рекомендуем:
   Юрченко Т. «Волшебный мир детства. Артпедагогика, арттерапия в развитии дошкольников»,
   Киселева М.В. «Арт-терапия в работе с детьми».

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.