човечество

Човечеството е личностна черта, която се характеризира с морални принципи, които изразяват хуманизма по отношение на всекидневните отношения на хората. Човечеството е придобита и осъзната проява, която се формира в процеса на социализация и възпитание на човек по примера на значими авторитети. Човечеството се приписва на най-висшата добродетел, човешкото достойнство.

Човечеството се характеризира с редица признаци, които са специфични качества на характера и отношението към света. Тези качества включват доброта, саможертва в полза на другите, добронамереност, искреност, съчувствие, щедрост, уважение, скромност, честност.

Какво е човечеството

Човечеството се проявява като личностна черта в човешките действия във връзка с външния свят. Уважение към хората, повишаване и подкрепа на тяхното благополучие, искрено желание за помощ или подкрепа. Тази особеност се разкрива по-пълно в колективните и междуличностните отношения в съвместната работа и пряката комуникация на хората. В социалните групи това качество е най-референтното.

Тази черта на личността се формира от примера на родители или други уважавани възрастни. Проявяването или отсъствието на такъв начин на проявление на човек се дължи на вътрешносемейната структура и сценария, предаван от по-старото поколение на по-младото.

Основната роля за формирането на това качество играе възпитанието на майката, което създава семейни стандарти в семейството, което допринася за развитието на морала на детето. Има ситуации, в които от децата се изисква да проявяват високи морални качества без предварително обучение и пример, което става причина за вътрешни и външни конфликти на нарастваща личност.

В процеса на развитие и социализация в група от индивида се изисква да прояви дружелюбност и участие, способност да общува с други участници в процеса, да формира и огласява позицията си, да я защитава. При ниско ниво на развитие на необходимите умения се случва отхвърляне от страна на колектива или колектива, което допринася за появата на външни лица. Причината за това е отделянето на въпроса за успеха и морала като различни категории.

Човек започва да овладява правилата на взаимоотношенията в по-млада предучилищна възраст, усвоявайки културни и хигиенни умения. Деца, спазвайки изискванията на възрастните, са склонни да спазват самите правила и да контролират спазването на тези правила от други деца в групата. Често малките деца се обръщат към възрастни с оплаквания от поведението на своите връстници с молба да потвърдят правилото и това повдига проблема с проявлението на човечността, защото понякога е много трудно учителите спокойно да реагират на подобни молби. А детето, което е подало жалба, се съветва друг път лично да спре връстника си и да напомни правилото, което е в сила в групата.

Процесът на формиране на човечеството е особено активен през периода „Аз самият“, когато детето придобива независимост и изискванията за неговото поведение се увеличават, защото малък човек започва да се самоопределя като отделен член на обществото. По това време детето научава за правилата и методите на комуникация, за взаимодействието по примера на най-близките авторитетни обекти (родители, приятели, герои на книги, филми).

Човечеството е парадоксално явление, то се проявява чрез действията на човека, без да отразява реалната му личност и отношение. В пазарните отношения, които се формират и успешно се развиват в междуличностни отношения, моралните ценности и личността престават да се свързват поради стремеж към материални блага, атрибути на успех и просперитет. Човечеството, човечеството са се превърнали в своеобразен синоним на слабост, въпреки че литературата и киното често хиперболизират тези прояви в своите герои.

Необходимостта от любов, приемане, уважение се реализира чрез проявление на интерес, като участие в живота на другите. Сложността на това проявление на човечеството е, че много хора са израснали в по-неблагоприятни условия, отколкото са необходими за привикване на такива качества. Това е особено отразено при децата, чиито родители са израснали в страните от ОНД в края на ХХ век. По онова време се наложи да оцелее и начинът на възпитание се промени, децата израстваха в бърза струя информация с липсващи положителни примери, корекции и авторитети на родителите си.

За формирането на нравствените стандарти и насаждането на уменията за проявление на техния важен компонент е семейството и неговите традиции. В авторитарните семейства, където родителите изискват подчинение и авторитетът им е абсолютен, децата растат като опортюнисти, които имат очевидни трудности в общуването. Децата, които са били подложени на твърде строги методи на възпитание, имат изкривена представа за отношенията с хората и в семейството, което може да намери изход в различни поведенчески характеристики, като агресия .

Проявлението на човечността при хора, израснали в демократични семейства, се проявява по-естествено. Тези семейства създават усещане за собствена стойност и учат децата на откритост към други хора. Емоционалната среда в семействата, която се основава на интереса към децата, техните нужди , грижи и уважение, е основното условие за формиране на морални ценности на детето.

На формирането на човечеството се влияе и броят на членовете на семейството. Децата, които растат в многодетни семейства с много роднини, имат повече примери за поведение и възможности за разрешаване на ситуации, авторитети и мнения. Голям брой роднини допринасят за формирането на доброта, общност, дружелюбност, уважение, доверие и съпричастност се придобива в такива семейства, които са неразделна част от човечеството.

Проблемът за човечеството съществува в неговото отсъствие. Неговото проявление се крие в нашето възприятие за нас самите, способностите на нашите и на другите, на нашите задължения, възприемането на околната среда, самите нас в света, като имащи право на място под слънцето. За повечето това е проблем, защото няма чувство за сигурност, достатъчно за проявлението на човечността, като норма в общуването. Добротата, участието и другите морални качества на човек създават усещане за слабост и опасност. Това е проблемът.

В процеса на отглеждане и опознаване на околната среда и света децата се създават, за да се борят за оцеляване в „джунглата“ на живота на възрастните. Като възрастни децата възприемат другите повече като съперници, отколкото партньори, оттук и враждебното отношение.

Проблемът с човечеството се сблъсква с всеки и всеки в живота си. В един момент хората се нуждаят от подкрепа от хората. Това се усеща особено в трудни периоди, по време на вземане на решения или отговорност. И тогава възникват трудности по отношение на приемането на човешките постъпки на други хора. Всъщност, за да почувстваме нечия значимост чрез потвърждение отвън, човек трябва да бъде отворен за това външно. Отвореността към другите изисква доверие в тях, себе си и увереност в собствените си права. Също така, проблемът с проявлението на човечността и другите морални качества на даден човек зависи от приемането на правото на живот на човек и правото на живот на други хора. Можем да добавим, че приемането на правото на живот се учи от родителите, а именно майката в първите години от живота, така нареченото основно доверие в света. Когато не е там, човек чувства заплаха от околната среда, следователно, той ще се защитава и ще действа изключително в личните си интереси. Човек, способен да проявява човечност, има силно основно доверие. То се формира от самия човек чрез съзнателен избор или от майката.

Родителски пример за отношение към другите служи като априорен сценарий на поведение на детето. Защитата от света, духът на борба, насърчаването на съмненията на индивида относно неговите сили, способности и права, води до трудности в разбирането на взаимоотношенията и нуждата им, до проблема с разбирането или липсата им, ползите от проявата на човечността.

Примери за човечеството от живота

Човечеството в обществото се е превърнало в своеобразна тенденция в отношенията, която създава условия за разбиране на стойността на индивида. Това помага да познавате хората около себе си по-добре, да намерите съмишленици и да установите комуникация. Хората започват да достигат до тези, които искрено се интересуват от тях. Човек, помагайки на хората в нужда, показва способността си да цени живота.

В професионалните дейности се проявява и човечеството. Най-хуманните професии са лекари, учители, спасители.

Говорейки за спасители. През 2015 г. четирима момчета от щата Флорида показаха човечество с няколко възрастни хора. Те подрязаха тревата, пометеха пистите и смениха гумите на колата на възрастна двойка, както и доставиха навреме възрастния мъж в болницата и претърпяха операция, която удължи живота му. Според шефа на противопожарната служба, където „Тимуровците“ са работили, те не са казали какво са направили, той разбрал за това от емисиите на новините в социалните мрежи.

Проявлението на човечеството спасява живота на близките. Това е естествено проявление на нуждата от любов и приемане. Да покажеш човечност е много лесно, просто започнете да говорите, както го направи тийнейджър. В Дъблин, САЩ, млад мъж, Джейми, на 16 години, спаси мъж, като зададе само един въпрос: „добре ли сте?“. Такъв прост въпрос и толкова много полза. Човекът щеше да се сбогува с живота, момчето го попита, след което си поговориха. В крайна сметка по-късно този мъж става щастлив баща.

Проявлението на човечеството обогатява живота. Или това е помощ на човек, животно при спасяването на живота му, или е обичайното внимание към състоянието и нуждите на приятели и непознати. Това участие в живота, това е възможност да покажем на себе си, че глупавите и гадни мисли за нечия нечестност са били грешка. Човечеството е личностна черта, неговото проявление е силата на индивида, това е ценност, която се появява съзнателно.

Това бяха примери за проявление на човечност по искане на хората, това беше съзнателен избор. Всеки може да направи такъв избор, осъзнавайки собствената си стойност и значение като личност, личност, идеално същество, което може да направи повече от просто да живее.


Преглеждания: 415

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма заявка към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон от коментари, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.