Личностно израстване

снимка за личен растеж Личностният растеж е незаменим процес на самоусъвършенстване на индивида, целенасочено движение и желание на субекта да осъзнае в действителност човека, който би искал да бъде в идеалния случай („Аз“ е идеален). Всички фактори, условия, възможности, които го приближават към постигането на целта, са личностно израстване, което е едно от основните и най-значими значения в живота на индивида. С помощта на този процес човек е в състояние да промени себе си, всякакви черти на характера в посоката, от която се нуждае, да елиминира комплекси, да се научи да контролира проявата на емоции, да се отърве от негативните мисли. Личното израстване на всеки предмет е различно, тъй като идеите за идеалното им „Аз“ са напълно различни за всички индивиди.

Личностно израстване

Личностният растеж на човек включва постоянното и постоянно развитие на потенциала на индивида. Потенциалът е обобщена системна характеристика на индивидуалните и психологически черти на личността на индивид. Тя се основава на способността на индивида да надгражда устойчиви вътрешни насоки и фактори в жизнените процеси, да поддържа постоянството на активността и целите с редовно променящи се влияния на околната среда. Т.е. потенциалът на личността е цял комплекс от свойства на психиката, който дава възможност на индивида да взема решения и да регулира поведението си, но в същото време изхожда от личните си критерии и идеи.

Различните автори посочват показателите на личния потенциал като независимост и вътрешна свобода, лична самостоятелност, смисленост на жизнената активност, стабилност в условията на живот, готовност за вътрешни трансформации, способност за приемане на нова информация, стабилна готовност за действия, временна перспектива на човек.

Личностният растеж се характеризира на първо място с победа над индивидуални слабости, фобии, страхове, над всичко, което стои на пътя на идеалното „Аз”. Такъв растеж не трябва да бъде положителен за другите.

Личностният растеж в психологията е саморазвитие, което се характеризира с осъзнаване, стремеж на индивида да стане по-добър, отколкото е сега, да бъде по-умен, по-значим, по-обещаващ. Основният компонент на една успешна личност е нейният растеж. Процесът на личностно израстване е ежедневната работа на субекта върху себе си. Днес има много теории, свързани с личностния растеж.

Теорията на бихевиоризма е, че човек първоначално няма потенциал, различен от останалите. Всички хора са родени с еднакъв потенциал. А личното израстване зависи само от обстоятелствата и условията, които заобикалят индивида.

Екзистенциалният подход е, че растежът на личността се случва в процеса на самопознание, намиране на хармония и в резултат на това ново възприятие на заобикалящата действителност.

Най-разпространената теория за личностния растеж е „неизбежно позитивна“, която е, че всеки индивид е изпълнен с огромно количество потенциал. Такъв потенциал е изчезнал, но е в състояние да намери изход, само ако има подходящи условия, обстоятелства, които не са непременно положителни. Ето защо тази теория се нарича положителна: без значение какво се случва в живота, добро или лошо, личното израстване ще се осъществи при всякакви условия.

Личният растеж е спешно необходим на човек, тъй като без него индивидът ще се влоши. Той е модерен модел на всеизвестната истина: оцеляват само най-силните. Човек, който не се стреми към растеж, не живее, а съществува.

Растежът на личността на индивида зависи главно от неговите усилия, но само усилията не са достатъчни. Пълният растеж е възможен само с приятелското участие на други, които са значими за него. Личният потенциал е неразривно свързан с идеалното „Аз”, което се формира в процесите на съвместно взаимодействие с хората. Необходимо е да се разграничи личностното израстване от хармоничното развитие на индивида, което включва придобити знания и умения, усвояване на ценностни ориентации, морални и етични стандарти и необходимите правила на поведение.

По време на личностното израстване трансформациите се извършват както в духовния свят на субектите, така и в процесите на връзката им с външния свят. Същността на такива трансформации е, че индивидът постепенно се освобождава от изкривяващите ефекти на различни психологически защити, способен е да има увереност в възприеманата информация и не я филтрира, за да защити идеалното си „Аз“, той може да живее в настоящето.

Когато преминава през всички тези трансформации, индивидът става отворен за възприемането на нова информация. В същото време той започва да разбира по-добре своите чувства, емоции, чувства и себе си като цяло, става способен разумно да оцени индивидуалните си възможности, да поеме отговорност само за това, което наистина зависи от него, да планира последващия си живот, както той иска той е, а не според идеите на други хора или наложени стереотипи. Всичко това позволява на индивида да възприема по-пълно реалността, да живее сякаш с „широко отворени очи“. Поради това той започва да разбира по-добре другите и ги приема такива, каквито са в действителност, освобождава се от надути илюзии и наложени предразсъдъци.

Индивид, стремящ се към личностно израстване, е насочен не просто към общуване, а към съвместно взаимодействие. В контакт с хора, такъв индивид става по-разпуснат, пряк и отворен, но в същото време, оставайки по-реалистичен, способен компетентно да разрешава различни конфликти, гъвкав.

Личностният растеж в психологията допринася за развитието на холистична личност, която няма неразривни разногласия между желания, стремежи и потенциал, между жизнените изисквания и морала, между планираните действия и реалността. С други думи, това означава, че такъв индивид не е склонен да изпитва кризи. Това обаче не означава, че подобни кризи са напълно изключени. В края на краищата разликите между идеала "аз" и "аз истински" все още се запазват.

Личностното израстване дава на субекта начин да преодолее подобни кризи - смисълът на съществуването, усещане за духовна смисленост на всичките му идеи, действия и чувства. Когато се сблъскате с трудна или кризисна ситуация, човек, който се стреми към личностно израстване, не поставя следните въпроси: „Защо това ми се случва?“, „Защо съм всичко това?“, „Кой е виновен за това“ и т.н. , Такъв човек ще попита: „Какво ще получа в резултат на преодоляване на трудна ситуация“, „Какъв опит ще придобия?“ И т.н.

Личностният растеж на човек влияе на професионалните постижения и успехи във всяка област на дейност. Така например перспективното личностно израстване на бъдещ учител предполага три възможни направления: адаптация, саморазвитие и стагнация (деградация).

Адаптацията помага да се адаптира към изискванията на образователните системи, да се изучават основните дейности и позиции на ролите. Саморазвитието помага за постоянно самоусъвършенстване, което в крайна сметка води до пълната реализация на личността като професионалист. В случаите, когато учителят реши да спре в своето професионално и личностно развитие и започне да живее само като използва обичайните стереотипи и стар багаж от знания, както и умения, стагнация. Точно затова задължително условие за успешната професионална дейност на индивид, решил да се посвети на обучението на деца, трябва да бъде личното израстване на бъдещия учител и неговото самоусъвършенстване през цялото време на преподаване.

Личностно израстване и саморазвитие

Личностният растеж се състои в постоянно желание за стабилност на собственото самочувствие. Индивид, при каквито и да било обстоятелства, вярвайки в себе си и силата си, не знае бариери. През целия живот се срещат препятствия и бариери по пътя на всеки. Затова е необходимо адекватно самочувствие, което ще помогне да вземете правилното решение. С други думи, личностното израстване е създаването чрез себе си на най-новите стратегии за вземане на решения и изпълнение на отделни задачи. Следователно именно такъв растеж е в състояние да създаде фондация, фундамент, който впоследствие да повлияе на правилността на взетите решения.

Саморазвитието е автономен процес, който живее във всеки. В процеса на своето развитие индивидът получава растеж само на мястото, където са насочени неговите нужди. Следователно всеки човек в някои области на дейност е експертно осведомен, а някои са напълно извън неговия контрол.

Често процесите на саморазвитие допринасят за проблемите и неприятните ситуации, изпитвани от субектите. Често такива проблеми могат да останат нерешени. Фактът обаче, че човек преминава през тях, може или да го направи по-силен, или да го счупи. По пътя на личното израстване има много препятствия и проблеми. За да е все още този растеж, човек трябва да се научи не само да приема, да взема, но и да губи, да дава. В живота не може да се случи, че всички проблеми изчезват, но човек може да се научи да променя отношението си към тях, да ги приема по различен начин.

Личностният растеж и саморазвитието е акцент върху смисъла на живота. Само в развитието е възможно да се живее. Благодарение на развитието човек преминава към нова намотка от спирала, към нова стъпка. Движението в обратна посока води до регресия и деградация.

Процесът на саморазвитие протича постоянно и през целия живот на индивида. С преминаването на саморазвитието се случват трансформации с човек, той започва да мисли по-широко, да вижда цялостно, а не само конкретно, започва да разбира, че този процес е безкраен. Колкото по-дълбоко навлизате в саморазвитието, толкова по-интересно става да живеете.

Съществуват седем инструмента, които насърчават личностния растеж и саморазвитието на индивида. Първият такъв инструмент ще бъде воденето на индивидуален дневник в хартиен или електронен вид. Предимствата на този метод са анализът и анализът на изминалия ден, оценката на събития, действия и действия, инциденти, вашите мисли, допълнителни планове. Ежедневното списание помага да видите негативни и неефективни модели на поведение и стандартно мислене, учи яснота и яснота в изразяването на собствените си мисли и включва логика. С помощта на този метод е лесно да се следват всички трансформации, които се случват със себе си за дълго време. Друго предимство на воденето на дневник ще бъде, че след като го препрочетете след известно време, можете да преоцените действията и събитията си, да наблегнете на положителните аспекти и вариациите в поведението, да запомните грешките, направени, за да не ги правите в бъдеще.

Следващият инструмент е да създадете един вид хранилище на вашите собствени идеи. Този метод играе важна роля. Това се дължи на факта, че човешкият мозък по силата на своята структура е в състояние да произвежда идеи по всяко време на деня или нощта, в напълно различни среди. Въпреки това човек не винаги е в състояние да помни всички идеи, генерирани от мозъка. За това се нуждаем от хранилище от такива идеи. Щом в главата ви се появи нова идея, тя трябва да бъде записана веднага.

Друг важен инструмент е позитивното мислене. Човек трябва да се научи да мисли винаги със знака плюс. За да направите това, образно казано, е необходимо да „уловите” всички повтарящи се отрицателни изявления, мисли и да ги превърнете в положителни, добри, добри, приятни и полезни.

Трябва да се обичате напълно и напълно с всички недостатъци и предимства. Често се случва, че създавайки модел на идеалното „Аз“, индивидът започва активно да се стреми към него и с всеки провал или погрешен акт от негова гледна точка се приема да се скара, да осъжда действията си, т.е. подценявайте самочувствието. За саморазвитие и растеж човек трябва да се оценява безпристрастно, сякаш от позицията на обективен наблюдател. Трябва да анализирате действията си, като същевременно се опитвате да не давате емоционална оценка.

Друго добре познато средство по пътя към успешното самопознание и развитие е техниката на "дъвка". За да се извърши такава техника, е необходимо да се сложи еластична лента на четката и при всеки случай на отрицателно мислене тя трябва да бъде издърпана и освободена. Поради щракването и слабата болка, поведението на мислите ще се промени. Така се развива един вид рефлекс.

Техниката на общуване с вашето подсъзнание е да задавате въпроси на себе си. Въпроси от следния тип работят в него: „Какво трябва да променя в себе си, за да постигна желаната цел?“ След като индивидът зададе въпрос, той трябва да бъде забравен, т.е. спрете да се фокусирате върху него. След няколко дни в съзнанието ще се появи отговор на въпрос или решение, който ще бъде най-оптимален в настоящата ситуация.

Трябва да се научите да се справяте със страховете си и да не се страхувате от промяна. В края на краищата всичко непознато е вид зона за развитие именно заради това, което дава тласък на прогреса и растежа.

Обучение за личен растеж

Обученията за личностно израстване допринасят за саморазвитието и личностния растеж. Често такива обучения са свързани с дейности с психотерапевтична насоченост. В това има известна истина, но по принцип това далеч не е така. Развитието на самоувереността и самоувереността е в центъра на обученията за личен растеж. Те се провеждат с първоначално здрави хора. Това обаче не е лечение, следователно не може да има психотерапия.

Обученията за личностно израстване са класове, които са насочени към увеличаване на потенциала на индивида, към идентифициране и подобряване на такива качества, които допринасят за успех в различни области на живота. Основната цел на подобни тренировки е трансформацията на жизнения поглед върху обикновените неща, промяната на обикновените стереотипи на умствената дейност и действия, на дела, които пречат на даден човек да стане по-успешен и щастлив.

Основният акцент на обучението е положителните и качествени трансформации на личността на субекта. Използвайки специализирани техники, индивидът е „програмиран“ за успех във всичко. След тренировките човек се чувства по-уверен, спокоен, свободен и щастлив, независимо от обстоятелствата на външната среда.

Има два варианта за ориентация на такива обучения: допринасяне за естествения растеж на индивида (пасивно) и активно личностно израстване.

Обученията, насочени към пасивно личностно израстване, са предназначени да подобрят, засилят потенциала на индивида, премахват блоковете, които възпрепятстват развитието и растежа на индивида. Използвайки тази техника, всички негативни ситуации живеят. Подобни обучения не предвиждат създаване на фокус или определяне на това какво трябва да се случи с индивида, как ще се развие личностният растеж. Пасивният растеж на личността се определя само от вътрешните програми на индивида. А ролята на обучението на водещите е само да създава оптимални условия за личностно израстване.

Обученията за пасивно личностно израстване са насочени към работа както с миналото, така и с настоящето. Те помагат да се намери изход от определени преобладаващи ситуации, да се научим да реагираме по-лесно и по-лесно на обстоятелствата, да се справим с такива обстоятелства във всякакви житейски сфери. Най-добрите такива обучения могат да се считат за трансформационни обучения. Основният им фокус е да работят с основополагащи механизми, като ценности и убеждения, осъзнаване, компенсаторни и психологически защитни механизми и др. Благодарение на това обучение можете да забележите следните положителни промени в личността на индивида: разширяване на мирогледа, появата на чувство за прозрение и освобождаване от убеждения, които ограничете го и негативното въздействие на другите. Резултатът от трансформационните обучения е откриването на нови възможности за себе си.

В обученията за активно личностно израстване се случва трансформация на личността на ниво самоидентификация. Тя е насочена към получаване на знания и развиване на специфични умения по предметите. Те включват обучения, насочени към развитие на качествата на лидера, повишаване на професионалната ефективност и обучения (например преподаване на правилните цели).

Обученията за личен растеж могат да се провеждат на живо и онлайн, чрез Интернет. Обученията допринасят за активизиране на мисленето. След преминаването си индивидът започва да мисли за смисъла на живота, за житейските си цели и позиция.

Всеки тренировъчен курс има определен набор от упражнения, насочени към развитие на личностно израстване, например упражненията „Аз съм в бъдещето“, „спринцовка“, „табу“, „Самопрезентация“, „Песимист, оптимист, шутник“, „На каква стъпка съм?“ , „Магазин за икономии“ и много други.

Упражнението „Аз съм в бъдещето“ се състои в рисуване на моята личност в бъдеще и защита на снимките ми пред другите.

Целта на упражнението за спринцовка е да помогне на участниците да усетят и изпитат условията на убеждаване по-дълбоко, да формират така наречения имунитет към всяко психологическо влияние.

Целта на упражнението за табу е да помогне на участниците да разберат как се чувстват по отношение на различни видове ограничения и забрани.

Целта на упражнението „самопрезентация“ е включването на адаптивни механизми, развитие на прояви на емоции, които допринасят за процесите на професионална адаптация.

Целта на упражнението „песимист, оптимист, подбудител“ е формирането на единно отношение на индивида към проблемните ситуации, придобиването на опит в анализирането на проблеми от различни гледни точки.

Целта на упражнението „На каква стъпка съм?“ Е да помогне на участниците да изградят адекватна самооценка.

Целта на упражнението „комисионен магазин“ е да развие умения за саморазбиране, интроспекция, самокритичност, откриване на качества, важни за индивида в екипната работа.

Техники за личен растеж

Първата стъпка по пътя към личностното развитие е признанието, че настоящото състояние на нещата не винаги е това, което хората толкова много желаят и чакат, какво мечтаят, разсъждават и мислят.

Личният растеж рядко е насочен изцяло. Това се дължи на факта, че повечето от нас имат силни и слаби черти на характера, страни. Следователно, личното израстване, главно, ще се проявява в признаването на партии, характеризиращи се със слабо проявление, и действия, насочени към укрепване на такива партии.

Днес има много методи, насочени към стимулиране развитието на личностния растеж на индивида. Те се състоят в постоянно и целенасочено въздействие, което е насочено към укрепване на по-слабите страни. Отговорността за живота си, способността да се създаде собствен живот, самоувереността, самоусъвършенстването са основните цели на техниките за личен растеж.

Хармоничното развитие на личността се състои в самопознание, самореализация, самоусъвършенстване, придобиване на цялост и в резултат на това значителни трансформации на условията на живот, фактори, обстоятелства, ситуации и възможности.

Методът за овладяване на методите за развитие на личността пряко зависи от скоростта, с която се усвоява новата информация, компетентното спазване на препоръките и съществеността на последния резултат.

Един от най-достъпните методи за самопознание и личностно развитие е независимото изучаване на специализирана литература. Липсата на обратна връзка е основният недостатък на тази техника. Този недостатък е невъзможността да се получат препоръки, съвети, подкрепа, ако е необходимо.

Следващият метод за самообразование е гледане на образователни видеоклипове. Отличава се с доста слабата си ефективност, поради факта, че избраната техника е подадена неправилно. Това се случва, ако източникът на информация е некомпетентен.

По-ефективен метод ще бъде посещаването на различни обучения, курсове и семинари. Отрицателна черта на тази техника е липсата на индивидуална насоченост към всеки участник, но компетентният обучител може да вземе предвид потенциала и приоритетите на всеки.

Най-добрият вариант за самостоятелно обучение и личностно развитие ще бъдат индивидуални уроци с обучител. Недостатъкът на този метод може да бъде неговата доста висока цена. Индивидуалните уроци позволяват на обучителя да вземе предвид всички характеристики на индивида, да направи необходимите корекции навреме, да обърне максимално внимание, да даде необходимите препоръки и съвети.

Повечето от най-популярните методи за развитие на личността на индивида се основават на методи за използване на утвърждения, методи за визуализация и поставяне на цели.

Потвърждение означава кратки фрази или фрази, които съдържат положителни словесни формули или изявления. С многократното им повторение в подсъзнанието на субекта се фиксира желаният образ или отношение, което спомага за оптимизиране на психоемоционалния фон на индивида, стимулиране на положителни трансформации. Т.е. утвърждението е кратко изречение, което носи специфичен семантичен товар за подобряване на емоционалното поле на човек, което води до положителни промени в живота.

Има определени правила за утвърждаване, така че те да могат да надмогнат установените отрицателни нагласи в подсъзнанието: семантичното натоварване трябва да бъде недвусмислено; думите, които съставят фразите, трябва да са положителни, както и емоциите по време на произношението им; инсталацията трябва да бъде ясно посочена в съответствие с нуждите; фразите трябва да са насочени към дейността на житейска позиция.

Методът за визуализация е представянето на информация с помощта на визуални, визуални изображения. Този метод се използва доста широко като психологическа техника.

Визуалните прояви на субекти, явления, неща, емоции се съхраняват в подсъзнанието през целия живот на индивида. Някои изображения обаче могат да бъдат в инертно (пасивно) състояние. Но ако е необходимо, такава информация може да бъде възстановена, извлечена и приложена, за да се реши проблем или проблем. Това е възможно в случаите, когато с помощта на съзнателни умения е невъзможно да се реши проблем или проблем. По този начин има постоянно натрупване на вътрешни енергии за създаване на желаните трансформации.

Ясно посочените и формулирани цели са основата за постигане на успех във всяка област. Целите са задължителни компоненти на етапите на изпълнение на жизнения план. За правилното поставяне на целите трябва да се направи подробен последователен анализ на съществуващите обстоятелства, условия или ситуации, да се вземат предвид личните приоритети, дългосрочните цели, перспективите, творческата визуализация. Най-важните и задължителни условия за успешното изпълнение на задачите ще бъде желанието за постигане на целта, увереността в реалността на нейното изпълнение, фокусът върху очакването на нейните резултати.

Разработването на индивидуален модел на ефективност на личностния растеж или провеждането на различни експерименти със съществуващите методи и техники за личностно развитие са необходими компоненти на самоусъвършенстването. Това се дължи на факта, че съществуващите модели са по-често ефективни само в началните етапи на самопознанието.


Преглеждания: 35 589

5 коментара за „Личен растеж“

  1. Благодаря ви за статията! Когнитивен, просторен, уместен.

  2. Статията е много обширна. Искрено ви благодаря. Помогна!

  3. Преди седем години реших, че децата ми се нуждаят от добър баща, който е съпругът ми, но по това време не го обичах ... за да не се разведа, систематично започнах да убивам всичките си желания и емоции. Вкъщи имаше спокойствие и тишина, децата и съпругът бяха щастливи, а аз просто започнах да наблюдавам живота отстрани. Всичко ми подхождаше. Не плаках, не беше болезнено, не беше страшно. Просто изчезнах. Спрях да купувам дрехи, като се грижех за себе си по отношение на красотата и грижите. Отпуснете се с алкохол. Въпреки че не помогна. Сега съм далеч от семейството си. Около мен имаше хора, които започнаха да събуждат емоции в мен: започнах да се интересувам от дрехи, салони за красота, музика, природа и започнах да плача. Мислех, че всичко е наред. Но сега срещнах мъж, с когото започнаха отношенията, но когато изпита желание, тогава това не отива по-нататък. Не усещам нищо, няма оргазъм. Въпреки че преди бях много спокойна в интимен план, сега не чувствам никакво желание. Той започна да говори с мен и всъщност предположи наличието на продължителна депресия. Ако успях сам да се интересувам от живота, мога ли по някакъв начин да събудя сексуалността? Може би има литература, методи? Или имам нужда от лекарства и лечение? Разбира се, когато се върна у дома, ще отида при лекаря, но на кой: психолог или психотерапевт?

    • Здравей, Ксения. Препоръчваме ви да посетите психотерапевт и сексолог.

  4. Личностното израстване се отнася до всички човешки действия, насочени към подобряване на себе си, създаване от себе си такъв човек, какъвто би искал да бъде, развиване на личните му качества и способности.

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма заявка към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон от коментари, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.