модел

фотомодел Шаблонът е термин, обозначаващ определен повтарящ се модел, също така може да бъде наречен модел, модел, диаграма или изображение. Концепцията произхожда от английския "модел" и се превежда като пример форма. Благодарение на модела се създава посредническа идея, с помощта на която моделите се проявяват в режим на синхронизация на процесите на възприятие и мислене, както и начина, по който те съществуват в света, природата и обществото.

Моделът е повтарящ се модел или модел, чиито компоненти се повтарят предсказуемо. Моделите могат да се възприемат по различен начин, това зависи от органа на усещанията, с които се усещат.

Има най-различни модели на поведение. Примери за тях могат да се видят в различни сфери на живота: от ранното миене до специални професионални.

Образете какво е

Концепцията за модел има широк спектър на приложение. Така, например, той се среща в такива науки като психология , физика, компютърни науки, а също така често се използва в дизайна, музиката и творчеството. Този модел на поведение се възпроизвежда автоматично от човек в процеса на взаимодействие с външния свят. Примери за ежедневни модели на поведение: сутрешно измиване, поздрави, начин на поведение на масата, начин за отговор на обаждания.

В психологията моделът е парадигма на поведението, присъща на човек при някои ситуации и обстоятелства.

В науката, по-специално в математиката и лингвистиката, моделите могат да бъдат идентифицирани чрез изследвания. Използвайки пряко наблюдение, можете да идентифицирате как се формират визуални модели в изкуството и природата. В природата те са най-често хаотични, фрактални и неспособни да се копират взаимно, възникват под формата на спирали, вълни, пяна или пукнатини и се създават с помощта на феномена на симетрия и отражение.

Такива модели включват математически контурирана структура, изразена във формули. Самата математика е начин за търсене на закономерности и всеки краен продукт от използването на функции е математически модел.

Процесът на изследване и прогнозиране чрез научни теории за едновременно съществуващи закономерности в природата и обществото е процес на идентифициране на модели.

В архитектурата, дизайна и изкуството, за да се постигне определен стабилен ефект, декорите и разнообразните визуални елементи могат да се комбинират и повтарят, създавайки образи и модели. Дизайнерските модели в компютърните науки са често използвано решение на широк спектър от програмни проблеми.

В медицинските науки моделът се възприема като стабилна комбинация от резултати от изследвания или други признаци, симптоми с подобни оплаквания на пациент или пациенти със същата нозология. Така че, моделът се състои от няколко симптома, признаци. Синдромът от своя страна включва един или няколко модела. Синдром или няколко синдрома представляват заболяване.

Моделите имат характерни свойства: те са постоянна категория, която е лесна за дефиниране. Те повтарят през цялото време; са несъзнателно създадени алгоритми, които обикновено са много трудни за коригиране. Те са в състояние да се проявят изцяло или частично. Ако се разкрие частично, тогава се нарича код. Например, човек е чул откъс от песен и преди очите му веднага да показват снимки от определена впечатляваща ситуация от миналото, той е пленен от емоциите и спомените, които са свързани с него. Така мелодията беше код, чието произношение задейства целия модел.

Вроденият модел е началната точка, оригиналният модел, върху който са слоени другите. Такива комбинации от модели се комбинират със стереотипи, навици и ценности на човек, формирайки неговия характер и начин на живот. Следователно такива модели винаги си взаимодействат и не могат да съществуват отделно.

Личността е постоянно в развитие, трупа опит, знания, самоусъвършенстване. И наред с развитието на личността се осъществява трансформация на нейните модели, те подобряват или променят формата на изразяване. Можете да демонстрирате пример за подобна модификация на опита на човек, който е свикнал да живее един живот, но осъзнавайки, че трябва да промени този начин на живот и да създаде семейство, той продължава да изразява някои поведенчески модели. Някои навици, оцелели от ергенския живот, могат да преследват човек известно време. Например желанието да имат свое независимо лично пространство и да прекарват времето си сами или с приятели, с което например съпругата може да не е съгласна. С течение на времето това може да отмине, ефектът от такъв модел ще отслабне и мъжът ще свикне с факта, че сега той не е сам и трябва да се посвети повече на семейството си.

Психологически модел

Психологическият модел отразява стабилен модел на поведение на индивидите . Такива модели на поведение можете да видите, като наблюдавате хора около вас. Всеки се държи различно при различни обстоятелства, но все пак всеки индивид се придържа към собствения си стил.

Ако следвате някои модели на поведение, можете по-лесно да общувате с други. Изучавайки поведенческите модели на други хора, човек започва да разбира какво може да се очаква от тях или да действа във връзка с тези личности, като предварително знае каква реакция се очаква.

Например, ако човек по природа е негласно, по-скоро интровертно и предпочита да прекарва свободното си време сам или в компанията на един приятел, тогава естествено ще се почувства много неудобно в голяма компания и дори може да се обиди, ако бъде вкаран в голяма и шумна компания, на парти, на което всички се забавляват и опознават.

Човек трябва да излезе от интересите на човек, за да предвиди каква реакция може да има и да действа съответно, така че никой да не бъде обиден. Наблюдението как моделите на човешко поведение се проявяват и променят е много полезно и интересно занимание.

В психологията има такъв вид модели като хипнотични - това са специални повтарящи се словесни формули, с които човек може да бъде потопен в състояние на хипнотичен транс. Може да се случи човек дори да не предполага, че е бил потопен в хипнозата . Този метод се използва широко в НЛП и компетентните манипулатори също го владеят добре за егоистични цели.

Ако човек изпитва ситуации, в които изпитва затруднения във взаимодействието с външния свят, той търси помощ от психолог. След като изрази цялата болка, след като премине определен брой тестове, клиентът често може да чуе от психолога, че въпросът се крие в неговия модел на негативно поведение. В бъдеще на клиента се назначава курс на психокорекция.

Модели на поведение

Естествено, че не всички човешки навици, стереотипи и поведение в обществото са удобни и положителни. Някои модели на човешко поведение затрудняват нормалното им функциониране. Например, има тип хора, които много се страхуват от трудности и предприемат тактики за избягване към тях. Съществува и противоположният тип хора, които просто са фанатични по отношение на намирането на трудности, съответно те често се оказват в ситуации с негативни последици.

И двата представени типа имат отрицателно поведение, които само пречат на живота и допринасят за натрупването на негативни преживявания. Такива модели на поведение могат да се борят, дори е необходимо, но не винаги достатъчно лесно. Много по-лесно е да промените нещо, когато причината за проблемите е ясно видима и когато човекът разбере какви вътрешни ресурси и потенциал притежава.

Благодарение на положителното и удобно поведение човек може да се развива хармонично и да се справи с трудностите. Обхватът им се простира от треперене на ръцете след измиване до възможността да се търсят компромиси.

Самият човек е в състояние да избере онези модели или стратегии на поведение, които е по-добре да използва. За някои това са саморазрушителни модели, за някои е по-добре да се използват манипулативни, докато други предпочитат модел на уверено поведение.

Моделите на поведение на лидерите заслужават специално внимание. Лидерът е човек, на когото всеки иска да бъде равен, следователно неговият модел на поведение отразява неговата същност, неговия характер и авторитета на лидера в определена група зависи от него.

Лидерството може да бъде оценено чрез директно наблюдение на успешни лидери, по-специално на тези, които са отговорни за цялата организация. Такива хора трябва да са наясно с реалното състояние на нещата и да оценяват отношенията в резултат на взаимодействието на техния житейски опит, заимстване на модели от други мениджъри и теоретични знания в областта на управлението и организацията на труда. Проявата на такива явления във времето може да се разглежда като повторение на модели на поведение. Именно тези модели осигуряват ефективността на определен лидер.

Моделите на поведението на лидера отразяват тези качества на лидера, които всеки подчинен иска да овладее.

Примери за лидерски качества, които се показват в ефективен поведенчески модел:

- Лидерите стимулират и прилагат самоорганизиращи се процеси;

- независимо овладяват необходимата информация;

- използвайте модели или шаблони за опростено показване на реалността;

- прилагайте случай в творческия процес;

- разработване на специални необходими условия и стратегии за достъп до подсъзнателни процеси;

- мислете системно, а не механично;

- работят с динамични модели;

- концентрирайте се върху „дълбоките процеси“, за разлика от „повърхностните процеси“;

- представят своите идеи под формата на диаграми, карти, формални външни системи;

- идеите им съответстват на нивото на техните знания.


Преглеждания: 29 995

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма заявка към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон от коментари, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.