Архиви за категорията „Психични разстройства“

Психосоматични заболявания

Психосоматични заболявания

Психосоматичните заболявания са категория на нездравословни състояния, произтичащи от взаимодействието на физиологични аспекти и психични фактори. Психосоматичните заболявания са психични отклонения, които се откриват на физиологично ниво, физиологични нарушения, които се появяват на психическо ниво, или физиологични разстройства, които се развиват в резултат на излагане на психогенни фактори. Медицинската статистика твърди, че приблизително 32% от неразположенията се основават именно на вътрешна конфронтация, психична травма и [...]

Никотинова зависимост

Никотинова зависимост

Никотиновата зависимост е разновидност на пристрастяването в резултат на тютюнопушенето. По отношение на степента на пристрастяване никотинът дава предимство на хероина, но той води сред другите разновидности на наркотичните вещества. Неконтролираното никотиново желание в медицината означава комплекс от психични разстройства, физиологични разстройства и поведенчески разстройства, причинени от употребата на тютюн. Пристрастяването към никотин е доста често срещано. Повечето от това се дължи на законността на разпространението на цигари [...]

Хранителна зависимост

Хранителна зависимост

Хранителната зависимост е една от формите на психологически обусловено пристрастяващо поведение, изразяваща се в неспособността на човек да устои на нуждата от прием на храна. Освен това необходимостта се дължи не на физиологичното чувство на глад или жажда, а на психоемоционално състояние, което води до такъв вид дейност като усвояването на храната. Храната в съвременното общество се превръща в наркотик, законно разрешение да се забавлявате, да освобождавате стреса, да предписвате [...]

пълна тъпота

пълна тъпота

Аменцията е разновидност на замъгленото съзнание, характеризираща се с преобладаване на объркване, случайност на движенията, липса на съгласуваност на речевите операции и мисловните процеси. С аменцията се губи способността за разпознаване на място, забелязва се неуспех в пространствено-времевата ориентация и дезориентация на ориентацията в личността. Често усложнение влошава хода на основната патология, алкохолизъм, травматични лезии, ендокринни заболявания, инфекциозни процеси и някои соматични дисфункции. Роден синдром често [...]

Oneiric

Oneiric

Oneiroid е илюзорно възприемане на реалността, придружено от мечтана дезориентация с присъствието на мечтани разгънати фантастични картини, псевдо-халюцинаторни преживявания, които се преплитат с явлението до абсолютната му замяна. При oneiroid пространствено-времевата дезориентация (често загуба на ориентация в личността) варира донякъде от зашеметяваща (проявяваща се с липса на ориентация) и аменция (открита при постоянно безполезно търсене на ориентация). Пациент с онроид участва [...]

autoaggression

autoaggression

Автоагресията е проява на разрушителна дейност, която е насочена от човек директно към себе си. Разрушителната активност се отнася до опити за самоубийство, наранявания, злоупотреба с алкохол, наркомания, самоинкриминиране и унизителни твърдения за себе си. Причините за автоагресивното поведение, обръщането на вектора на агресията навътре са главно социални. Когато не е възможно да изразим собствения си гняв към непосредствения обект на опит, агресията се пренасочва към достъпна или безопасна [...]

интимен разговор

интимен разговор

Конфабулацията е разстройство на паметта, което се отнася до фалшивите спомени на човек за случващи се с него събития, които се прехвърлят в друг момент и са свързани с измислени факти. Класическата дефиниция на термина е въведена от немския психиатър, автор на учението за кататония, К. Л. Калбаум. Той смяташе, че конфабулацията е свързана с психично разстройство (парамнезия), което казва пациентът [...]

кататония

кататония

Кататонията е патология, която съчетава повече от двадесет симптома, докато някои от тях се изразяват чрез неспецифични прояви. Основната клинична проява на въпросната болест е двигателното увреждане. Кататоничната болест се състои от кататонична възбуда и ступор. По-рано в началото на ХХ век кататонията се считаше само за подтип на шизофрения. Днес все повече изследвания доказват, че въпросната патология е отделен синдром, [...]