Психологическа зрялост

Психологическата зрялост е многоизмерна концепция, която няма единно, добре установено определение за деня. Психологическата зрялост на човек е специално състояние на психични процеси и мироглед, което позволява на човек да бъде самоизпълняващ се индивид. Това включва способността за установяване на продуктивни социални контакти, адекватно възприемане на реалността и тези около тях. В допълнение, психологическата зрялост на човека се основава на независимостта в удовлетворяването на основните необходими нужди, както и на отговорността за живота и действията му.

Всички дейности на психологически зрял индивид са насочени към реализиране на собствените му умения, емоционални потребности , в съответствие със социалните норми, права и лични граници на други хора. Това е определено умение, което ви позволява да постигнете успех, както в личния живот, така и в професионалния живот. Приоритетите за такъв човек са задачите за растеж, развитие, напредък, има богат запас от житейски опит и съпричастност , което позволява комуникация на почти всяко ниво.

Какво е социално-психологическа зрялост

Личната зрялост не се придобива и не зависи от паспортната възраст. Това е по-скоро психологическа възраст, която може да бъде напълно различна сред връстниците. И така, човек, който е преминал през много различни ситуации, научил се е да ги преодолява и е самостоятелно отговорен за собствения си избор, е по-зрял в психологическо отношение, отколкото някой, който е живял през цялото това време в същите условия с минимално ниво на отговорност. Някои хора имат чувството, че колкото по-сериозен е човек и колкото по-натоварен е с различни важни задачи, толкова по-високо е зрелостта му. Важно е да разберете собствените си способности и желания, като следвате чувствително вътрешния глас, който включва не само интуицията, но и ума.

Психологическата зрялост дава усещане за гладкост и увеличава гъвкавостта - нито едно правило, след като се установи, е непоклатимо. Човек разбира, че се променя, заобикалящата го реалност и нужди и съответно трябва да се променят начините на взаимодействие.

Има много естественост в действията на зрял човек, няма да крие сълзи от сила на волята, когато е много тъжен и няма да държи сериозно лице, когато е смешно. Такава свобода се ражда от пълното приемане на себе си, дълбокото познаване на психологическите характеристики и малкото възприемане на манипулация . Социалните стереотипи практически нямат власт над такива хора, защото при избора на път и собствените си реакции те се ръководят от вътрешни чувства, собствени нужди.

Приемането на себе си и на света с неговите закони, смърт, страдание и човешки недостатъци позволява човек да бъде в по-голяма хармония и да не се опитва да промени това, което съществува от хилядолетия. Ресурсите се изразходват за необходимо и полезно: за собственото им развитие и дейности, които носят резултати. В резултат на това такива хора живеят по-пълноценен живот и по-скоро спокойно приемат смъртта, за разлика от онези, които играят на криеница през цялото време, без изобщо да извършат нещо стойностно.

Психологически зрелите хора се открояват от тълпата не само по поведенчески реакции, но и външно, обикновено изображението им е доста екстравагантно, тъй като няма желание да подкрепят общите тенденции. Те също нямат оплаквания от скуката и желанието да убият времето - те са изпълнени с оживен интерес към света и живота, често безразсъдни и единственото, за което могат да съжаляват, е ограниченото физическо въплъщение.

Психологическата зрялост на човек може да се прояви и да се формира изключително в социална среда. Съответно, по пътя на израстването човек преминава през необходимите етапи и процеси на съзряване на човек. Това е един вид хармонична комбинация, включваща физическа зрялост и психологическа възраст. На всеки възрастов интервал има някои специални необходими психологически прояви, които свидетелстват за хармоничния процес на развитие, когато се задържа на един от етапите, личното съзряване се инхибира и е налице инфантилизация .

Много психолози определят личната зрялост чрез екзистенциалния процес на намиране на смисъла на собственото съществуване и поемане на отговорност при проявяването на свободата на избор. В допълнение към такива дълбоки и сериозни категории има измерими външни признаци на психологическа зрялост. Това на първо място включва интереса на човека не само към индивидуалните нужди, неговото съществуване и тяло, но и към делата на другите. Такъв човек ще се грижи за семейството си, ще помага на приятели, ще участва в процесите, които оформят социалното състояние. Интересът се проявява не само в най-близкия ограничен кръг, но и в многобройни социални групи (трудов колектив, държавни процеси, религиозни традиции и др.). Способността да оценяваш себе си отвън ви позволява да установите дълбоки и конструктивни социални отношения, които са изградени на взаимно доверие, съчувствие, искреност, уважение и толерантност .

Социално-психологическата зрялост позволява на човек да контролира и прогнозира собствените си емоционални прояви. Това допринася за проявяването на толерантност, но не чрез усилията на волята, а благодарение на широка перспектива и възприемането както на собствените им вътрешни характеристики, така и на други хора. Контролът на вашите емоции ви позволява да ги изразявате в социално приемлива форма, което показва вашето отношение и да не обиждате чувствата на другите.

Зрялата личност е доста холистична и гъвкава в своите прояви. Тоест, тя винаги има система от ценности и важни цели, постигането на които винаги ще отговаря на моралната и етична концепция на човека. Чувството за хумор и интроспекция също се придобиват по време на психологическата зрялост и отразяват високо ниво на умствено развитие.

Социалната зрялост не е идентично понятие за психологическа зрялост. Той отразява изключително аспекта на социалното взаимодействие, в който отчита адекватността, предсказуемостта и стабилността на индивида. Това отразява независимостта на човека в живота, когато той не се нуждае от физическа, материална или психологическа подкрепа от други хора, с пълна правоспособност по този въпрос. Това включва способността самостоятелно да решават домашните си проблеми, да могат да осигурят храненето и настаняването си.

Социално-психологическата зрялост е пряко свързана с отговорността, както в лична манифестация по отношение само на себе си, така и на социално ниво, където участват други индивиди. Ако психологическата зрялост се грижи за развитието и реализирането на потенциала на индивида, тогава социалната зрялост предполага насочено човешко поведение, което допринася за развитието на човечеството като цяло.

Дори психологическите защитни механизми на зряла личност не са на примитивно ниво: сред тях ще бъде интелектуализацията, сублимацията , рационализацията , вместо изтласкването и агресията .

Признаци на психологическа зрялост

Психологическата зрялост и психологическата възраст са тясно свързани понятия, но това не дава разбиране и дефиниция на такъв човек. Най-оптимално е да се определят категории чрез знаци, в зависимост от научната концепция, има от четири до петнадесет. Основните характеристики включват:

- естествено и спонтанно поведение, както и емоционална реакция. Това предполага свободно и открито самоизразяване, но в същото време има уважение към приетите социални норми. Зрял човек ще покаже своите желания и чувства, но той ще избере такъв метод за това, за да не наранява психическото състояние на околната среда, спазвайки етикет и толерантност;

- относително участие в световните процеси. Човек е наясно с основните световни събития и в социалните групи, които са важни за него, но достатъчно независим в преценките си, за да не се поддава на пропаганда и манипулация. Делът на хумора и откъсването позволяват да не се включва много емоционално в световните социални процеси, което дава независимост;

- във връзката няма меркантилни интереси и изкуствени форми на поведение. Вместо това има приемане на себе си и на други хора в състоянието, в което са естествени и не се опитват да се трансформират в по-удобни и печеливши варианти;

- наличието на глобални цели и значения и постоянна работа по тяхното изпълнение. Кара те да се усъвършенстваш, развиваш, постоянно се движиш и да си зает. Сред такива цели обикновено има нещо с висока духовна стойност или практическа стойност за много хора, а не полза в настоящия момент;

- процесът на постигане на цели не коригира моралните ценности и стремежи на индивида. Чувствителността към несправедливостта, неспособността да предаде собствените си идеали, съчетана с високо ниво на развитие, позволява на човек да избере пътя на постижения в рамките на своята морална концепция;

- Връзките, изградени в тесен личен кръг, обикновено са дългосрочни, дълбоки, открити. В контекста на такова взаимодействие има съвместно развитие на партньори и постоянно задълбочаване на познанията за вътрешния свят, както собствения, така и другия;

- креативност и чувство за хумор. Тези прояви са спонтанни и естествени и ежедневното им положение и професионалните въпроси са подходящи за тяхното проявление. Освен това подобно възприятие се прилага за собствените качества и отношенията с другите. Улеснява адаптирането и по-бързото преживяване на кризисните моменти, намирането на прости и неочаквани начини за излизане от трудни ситуации.

Естествено, всички фактори, определящи пълнолетен и наказателно отговорен възрастен, автоматично се включват тук. Зрелият човек е в състояние да понесе отговорност поради всички законодателни актове и документални изисквания.

Нива на психологическа зрялост

Нивото на психологическата зрялост е в много отношения измеримо от степента на нейната социализация, тъй като основните характеристики се отнасят конкретно до социалното взаимодействие и структурата на индивида. Това може да включва широчината на социалните контакти, които могат да бъдат на ниво взаимодействие с конкретен човек, група хора или човечество. Колкото по-широк е кръгът, с който човек е в състояние да взаимодейства, толкова по-високо е нивото на неговата зрялост. Освен това се взема предвид естеството на това социално взаимодействие, което може да се състои в присвояване и използване на постиженията на други хора в процеса на контакт или в съзнателно възпроизвеждане с цел подобряване. Важен критерий е социалната компетентност, която отразява способността на човек да се ориентира в различни комуникационни ситуации и социални норми.

Сред вътрешните характеристики нивото на зрялост отразява количеството топлина, показано спрямо другия в комбинация с чувствителност, така че грижата да не се превърне в мания. Приемането на себе си и на другите помага да се установят безопасни отношения, способността за отваряне и развитие. Колкото по-високо е нивото на разбиране и приемане на себе си, толкова по-висока е способността за формиране на адекватно конструктивно взаимодействие.

Високото ниво на зрялост на личността се състои в високо развитие на чувство за отговорност и толерантност. Колкото по-високо е желанието за саморазвитие и колкото е по-ефективно и по-бързо, толкова по-високо може да се каже нивото на психологическа зрялост. Това се улеснява от позитивното мислене и отвореното отношение към света. Развитието и усъвършенстването на личността не спира нито след постигане на физическа самостоятелност, нито след социална независимост. Този процес е безкраен и включва огромен брой фактори, над които можете постоянно да работите - от реализирането на вашите собствени таланти , до приемането не на идеалността на целия свят.


Преглеждания: 254

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма заявка към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон от коментари, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.