Архиви за категорията „Психологически концепции“

нежност

нежност

Отзивчивостта е нравственото и духовното качество на индивида, което му помага да вижда в хората техните истински качества, допринася за проявяването на щедрост, толерантност, щедрост по отношение на тези индивиди. Чувствителният човек винаги знае как да намери общ език с другите. Поведението му се основава на силно развито чувство за съпричастност, чувствителност, емоционалност. За хората с тези качества алтруизмът е от първостепенно значение. Човек, който лесно отговаря на исканията [...]

морал

морал

Моралът е условно понятие от правила, принципи, оценки, норми, основано на парадигмата на оценките на злото и доброто, което се формира в определен период от време. Това е модел на социалното съзнание, метод за регулиране на поведението на субекта в обществото. Развива се както в индивидуални, така и в социални форми на субективни отношения. Концепцията за морал от гледна точка на психолозите е фрагмент от човешката психика, [...]

фиаско

фиаско

Фиаско е състояние, при което субектът изпитва пълен провал, крах на своите начинания, провал на бизнеса си. Наред с този израз се използват голям брой синоними на фиаско като блокиране, смърт, неуспех, неуспех, колапс. Целият човешки живот се състои от успехи и неуспехи, които са придружени от различни последици за човешката психика. Фиаско е смазващо бедствие по жизнения път на човека. [...]

Психологическа зрялост

Психологическа зрялост

Психологическата зрялост е многоизмерна концепция, която няма единно, добре установено определение за деня. Психологическата зрялост на човек е специално състояние на психични процеси и мироглед, което позволява на човек да бъде самоизпълняващ се индивид. Това включва способността за установяване на продуктивни социални контакти, адекватно възприемане на реалността и тези около тях. В допълнение, психологическата зрялост на личността се основава на независимостта при задоволяване на основните необходими нужди, [...]

пацифист

пацифист

Пацифистът е човек, който следва идеологията на борбата срещу насилието, предотвратяването на войната, установяването на мир, борбата с кръвопролитията, за да ги изкорени напълно. Пасифистите се обединяват в мироопазващи движения, чиито антимилитаристки възгледи са насочени към премахване на практиката за разрешаване на политически конфликти чрез война. Привържениците на такъв мироглед са неморално противопоставени на всякакъв вид насилие срещу даден индивид. Идеологията на пацифистите се основава на хуманистичната и [...]

манталитет

манталитет

Менталитетът е стабилен метод за възприемане на света по особен начин, специална способност за реагиране на заобикалящата действителност, способна да обедини хората в исторически и социални общности (нации, етнически групи, социални слоеве). Менталитетът е в психологията най-дълбокото ниво на личност и група, осъзнато и несъзнавано. Реализира се главно в определени стабилни поведенчески форми и емоционални усещания, които подтикват субекта (социалните групи) към определена [...]

целомъдрие

целомъдрие

Целомъдрието е морална добродетел, състояние на духа и тялото на индивид, в което той избира за себе си телесна и духовна чистота. В момента значението на целомъдрието е частично забравено и за мнозина дори е нелепо и ненужно. Ситуацията е такава, че с всяка година технологичният прогрес на развитието на обществото дава все повече възможности на по-младите поколения да избягват цензурата [...]

Социален статус

Социален статус

Социалният статус е позиция, заемана от индивид в йерархична социална система, в която той е включен (група, призната или алтернативна социална подсистема). Това е публична позиция на човек, свързваща се с другите чрез определяне на законите на взаимодействие (права и задължения, характеристики на взаимодействие и йерархия на подчинение). Статутът на човек се определя от специфични и важни признаци за тази социална група: национални, възрастови, икономически показатели. [...]