Самочувствие на тийнейджър

самочувствие тийнейджърски снимки Самочувствието на тийнейджър е компонент на самосъзнанието, включително оценката на човешките физически характеристики, морални качества, способности, действия. Самочувствието на подрастващия е централното образование на индивида, а също така показва социалната адаптация на индивида, действайки като регулатор на неговите дейности и поведение. Трябва да се отбележи обаче, че самочувствието се формира в процеса на дейност, както и междуличностното взаимодействие. До голяма степен формирането на личното самочувствие зависи от обществото. Самочувствието на личността на тийнейджър е белязано от ситуативност, нестабилност и е подложено на външни влияния.

Как да повишим самочувствието на тийнейджър

Проучванията за самооценка на подрастващите показват, че децата с ниска самооценка са склонни към депресия на тийнейджърите . Освен това в някои проучвания е установено, че ниската самооценка предхожда депресивните реакции и също така действа като тяхна причина, докато други изследвания отбелязват, че депресивният ефект се открива първо, а след това преминава в ниско самочувствие.

Психолозите отбелязват, че от 8-годишна възраст децата показват активна способност за оценка на личния успех. Най-значимите бяха: външен вид, училищна работа, физически способности, социално приемане, поведение. Сред подрастващите училищните резултати и поведението са важни за оценка на родителите, докато останалите три са важни за връстниците.

Възможно е един тийнейджър да повиши самочувствието, когато детето изпитва социална подкрепа от следните значими източници: родители, съученици, учители, приятели. На въпроса къде тийнейджърите се чувстват най-защитени, децата дават отговор както в семейството, така и сред приятелите. Проучванията показват, че подкрепата на семейството, както и амбициите на подрастващите, оказват най-голямо влияние върху цялостното самочувствие, а училищният успех и факторите, свързани с учителите, са важни за самооценката.

Психолозите отбелязват, че внимателното, топло отношение на родителите е необходимо условие при формирането и по-нататъшното укрепване на положителната самооценка на подрастващите. Отрицателното, сурово отношение на родителите води до обратния ефект, а подрастващите като правило се фокусират върху своите неуспехи, изпитват страх да поемат рискове, избягват да участват в състезания, те се характеризират с агресия , грубост и високо ниво на тревожност.

Как да повишим самочувствието на тийнейджър? Променете отношението към детето: започнете да общувате с него, използвайки симетричен стил, който се основава на принципите на партньорство. Подобна комуникация формира собствените критерии за самочувствие на детето, тъй като самочувствието на детето се подкрепя както от уважително отношение на родителите, така и от оценка на ефективността на неговата дейност.

Как да повишим самочувствието е вълнуващ въпрос за много хора. Често хората често подценяват своя потенциал и себе си, отколкото надценяват. Същото се наблюдава при деца. Поради ниската самооценка децата могат да пропуснат много възможности.

Формирането на самочувствие у подрастващите започва със семейното образование. Самочувствието е основният регулатор на поведението на личността. От това зависят критиките, междуличностните отношения, взискателността, отношението към неуспехите и успехите. Тийнейджърите, като се съмняват, прекарват лично време, а също така губят възможности за личностно развитие и растеж. Изглежда, че осъзнаването и разбирането на тази истина трябва само да насърчи реализирането на потенциала. Но всичко обикновено се случва обратното, тъй като такова поведение за детето в краткосрочен план е по-изгодно. Убеждавайки себе си, че решението на трудни задачи е невъзможно, детето се предпазва от появата на отрицателни емоции, свързани с възможни неуспехи. Несигурността в техните способности потиска детето както духовно, така и физически. Тийнейджърът бързо се изморява, чувства се изтощен. В резултат на това се случва следното: съмненията в личната сила се провокират от факта, че прости неща, които преди са правени, стават непосилни.

Възможно е да се повиши самочувствието на тийнейджър, но това ще изисква определени усилия, както от родителите, така и от детето:

- научете дете да спре да се сравнява с някого, винаги ще има някой по-добър от него, когото ще бъде трудно да победи;

- обяснете на тийнейджъра, че се скара, като се храни, той само ще влоши благосъстоянието;

- Научете детето си на всички похвали, комплименти да отговаря благодарение;

- Развеселявайте детето си за малки успехи и хвалете за големите постижения;

- Научете детето си да повтаря положителни утвърждения, което ще доведе до повишена самооценка и повишаване на увереността;

- Когато общувате с тийнейджър, винаги бъдете позитивни, оптимисти, подкрепяйте го във всякакви начинания;

- за повишаване на самочувствието е необходимо заедно с детето да изучавате книги по тази тема, да гледате видео, да посещавате обучителни семинари, да слушате аудио записи; всяка изследвана информация не преминава през мозъка и доминиращата информация ще се отрази на детето и в резултат на това поведението ще придобие увереност; всички положителни нагласи ще се настройват само по положителен начин, а отрицателните - напротив. Затова насочете вниманието на тийнейджър към гледане на телевизионни предавания, както и четене на книги с положителен фокус;

- не забравяйте да намерите общ език с детето, разговор между вас с детето ще ви помогне да внушите на детето увереност преди трудно начинание, както и решение на проблема;

- винаги слушайте детето си и бъдете в състояние да четете неговото състояние, емоции чрез изражение на лицето, понякога децата крият проблемите си, опитвайки се да решават всичко самостоятелно, много е важно да не пропускате такива моменти, за да не прави грешки, затова е много важно винаги да бъде различно за детето си;

- подкрепяйте детето в неговите хобита, хобита, защото именно от това, което работи най-добре, расте самочувствието, защото носи радост и удоволствие;

- понякога заветното приспособление, модни дрехи могат да помогнат на детето ви да се утвърди сред връстниците си и по този начин да повиши самочувствието, не отблъсквайте молбите на детето за значителна покупка за него;

- научете детето си да живее по такъв начин, че не е нужно да се обръщате назад към никого, оставете детето да взема решения в решаващия момент и винаги ще го подкрепяте, дори ако това са грешки.

Как да повишим самочувствието на тийнейджър? Самоуважението ще се повиши, когато позитивното отношение, любовта и самочувствието растат, а тъжните мисли, отлагането ще увеличат несигурността и понижават самочувствието. Психолозите забелязаха, че в основата на механизма на самочувствие са емоционалните преживявания, които съпътстват дейностите на тийнейджър.

Нивото на самочувствие на подрастващите значително влияе както на качествените показатели на интелектуалната активност, така и на времето на нейното осъществяване, особено ако в ситуацията се отбележат емоционални фактори: стрес на неуспех, отговорност за качеството на дейността.

Адекватно самочувствие на тийнейджър

Много изследователи отбелязват, че повишаването на адекватността на детското самочувствие се случва в юношеска възраст. Това се обяснява с факта, че подрастващите се оценяват много по-ниско според критериите, които изглеждат най-важни за тях, а това намаление показва голям реализъм. Броят на качествата, които по-възрастният тийнейджър осъзнава, е два пъти по-качествен, присъщ на по-младия ученик. Учениците от гимназията, оценявайки себе си, обхващат всички аспекти на собствената си личност, а самочувствието им се превръща в по-обобщено. Освен това се подобряват преценките относно собствените недостатъци.

Тийнейджърите умеят да предадат настроението си, усещането за радостта от битието, разкриват се в образователни дейности, в любими занимания, интереси, хобита. Тийнейджърите са ориентирани към идеалната самооценка, но разликата между тяхната идеална и реална самооценка е травматичен фактор за повечето от тях. Психолозите забелязват, че в съдържанието на самочувствието на тийнейджърите често преобладават следните морални черти: честност, доброта и справедливост. Високото ниво на самокритичност на тийнейджърите ни позволява да разпознаем отрицателните си качества и да признаем необходимостта да се отървем от тях.

В юношеството възрастният заема напълно специално място в живота на детето. Това се дължи на спецификата на възприемане от тийнейджърите на външния вид на други хора. И вече поради възприятието, както и разбирането на друг човек, тийнейджър разбира себе си. Психолозите твърдят, че за подрастващите в образа на възприемана личност, основните елементи са външни елементи, физически характеристики, а след това прическа, изразително поведение. С възрастта адекватността и обемът на оценяваните признаци при деца се увеличава; обхвата на използваните понятия и категории се разширява; категоризацията на съдебните решения намалява, а също така има голяма гъвкавост и гъвкавост.

В юношеството общата самооценка при момичетата е значително по-ниска, отколкото при момчетата. Тази тенденция е пряко свързана със самочувствието.

Самочувствие на тийнейджър

Известно е, че нормалното самочувствие е в състояние да се формира в екип, в който има еднакво одобрение и конструктивна критика. Много е важно да се осъзнае, че детето, разпитващо ума, въз основа на личните взаимоотношения с другите, опознава света и също е наясно с изключителната си индивидуалност. Попадайки в сложна социална група, тийнейджърът има желание да има определена позиция в системата на личните взаимоотношения. Ако тийнейджър не успява да се присъедини към колективната структура, тогава децата често изпитват неуспеха си, обаче, за разлика от възрастните, те се опитват да поправят всичко. Подобни трудности при подрастващите са най-остри.

Начин на възпитание, условия на живот, социален произход - по свой начин влияе върху реализирането на желанието за общуване. От това следва, че задоволяването на нуждата от комуникация с различни деца не се осъществява по същия начин. Според редица признаци, усещайки тяхното несъответствие, самочувствието на тийнейджъра претърпява негативна трансформация.

Всеки тийнейджър в екипа има свои уникални ситуации, формирайки психоемоционален образ, съдържащ представа за неговата личност. Развиването на самочувствие на тийнейджър може да помогне да се избегнат вътрешни конфликти. Тийнейджърът тръгва по пътя на асоциалното поведение по време на търсенето на място в живота и обществото. Този период се характеризира с не напълно оформени морални позиции. Този период се отнася до юношеството, когато има вътрешен бунт, превръщащ се във външно предизвикателство. Ако навреме този протест не бъде открит и тийнейджърската енергия с нарастващи хормони не е насочена в необходимата посока, тогава можете да получите много проблеми. От голямо значение за определянето на пътя на живота е подкрепата на близките, както и самоувереността.

Ако детето почувства своята безполезност, както и безполезност за обществото и родителите, тогава всички морални и етични стандарти и социални институции няма да го примамят „на страната на света“. Така обществото получава деструктивен тийнейджър.

В тази ситуация поверителен разговор, както и своевременно формирана нормална самооценка, ще помогнат да се избегнат проблеми в преходния период.


Преглеждания: 8 156

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.