Архиви за категорията „Самооценка“

Как да обичаш себе си

Как да обичаш себе си

Как да обичаш себе си? Често този въпрос се задава от хора на консултации с психолог. В крайна сметка човек често може да чуе поговорката в живота: „Обичайте себе си и животът ви ще бъде по-добър“. На много хора изобщо не им е ясно какви действия налага този лозунг. Много хора мислят за това, че да обичаш себе си е да се възхищаваш на собствената си личност и да се съобразяваш [...]

самостоятелно понятие

самостоятелно понятие

Самочувствието е явление, което представлява ценност, приписвана на себе си като личност и на собствените им действия на индивидите, която изпълнява три основни функции: регулиране, развитие и защита. Функцията за регулиране е отговорна за вземане на лични решения, функцията за защита осигурява лична стабилност и независимост, а функцията за развитие е вид механизъм за натискане, насочващ индивида към личностно развитие. По критерия на пръта на собствения ви [...]

Самоактуализация

Самоактуализация

Самоактуализацията е абсолютно разкриване от индивида на неговия личен потенциал, склонности и склонности. Тя се изразява в личното желание за най-пълна идентификация на личните възможности и по-нататъшното им образование. Истинската самоактуализация зависи от наличието на благоприятни социални и исторически условия, но тя не може да бъде определена от обществото или културата отвън. Самоактуализацията не съдържа външна цел. Тя идва отвътре [...]

самоосъществяване

самоосъществяване

Самореализацията е процес, състоящ се в разпознаване на собствените склонности, потенциал, талант и тяхното бъдещо въплъщение във всеки избран вид дейност. Самореализацията се нарича също абсолютна реализация, въплъщение в реалността от субекта на неговия индивидуален потенциал. Необходимостта от самореализация първоначално беше заложена от природата във всеки конкретен индивид. Според учението на Маслоу и неговата концепция за „йерархия на нуждите“ [...]

самоконтрол

самоконтрол

Самоконтролът е способността на индивида да поддържа вътрешно спокойствие, както и да действа балансирано и разумно в трудни житейски ситуации. Произходът на самоконтрола е свързан с поведенчески стереотипи - социални и културни нагласи, които се насаждат от детството. Чувството за самоконтрол включва съпротива срещу всякакви възникващи ситуации, твърда ръка и уверен поглед, точна реакция и бързо изчисление, както и [...]

Самореализация на детето

Самореализация на детето

Самореализацията на дете е разкриването на личните възможности на децата, които водят до по-щастлив и успешен живот. Всеки индивид има редица потребности, без които е невъзможно да има щастлив живот. Много е трудно детето да намери зоната, в която ще се отвори максимално, да приложи качествата на характера си и да постигне определени цели. Ако човек намери такава зона, тогава [...]

Професионално самоопределяне

Професионално самоопределяне

Професионалното самоопределяне е форма на личен избор, отразяващ процеса на търсене, както и придобиването на професия. Самоопределението се реализира в процеса на анализ на личните възможности, способности във връзка с професионалните изисквания. Понастоящем разбирането на професионалното самоопределяне взема предвид проблемите на взаимовръзката с жизненото самоопределяне на човек, а също така включва въздействието на въздействието върху индивида от социалната среда и неговата активна позиция. В [...]

гордост

гордост

Самоуважението е надценяване на силните страни, едновременно съчетано с ревностно отношение към собствената личност и изразено от силна чувствителност към мнението за себе си. Самоуважението се отбелязва при всеки индивид, но се изразява в различна степен. Прекалено егоистичните личности приемат критиката твърде болезнено и са невероятно притеснени, когато им бъде отказано нещо. Ограничената гордост е способна на [...]