Съчувствие на мъж към жена

Симпатията на мъжа към жената е комбинация от интерес към човек с интимен интерес като потенциален партньор. Жените са склонни да търсят скрити признаци на симпатия на мъжете към тях, като по този начин се опитват да избегнат разочарование, търсят потвърждение на интерес и се надяват, че тези сигнали ще спасят от по-нататъшно разочарование. Това често е капан. Човек има склонност да потвърждава своята гледна точка, да намира факти, които обективно отсъстват, да ги интерпретира според господстващите желания и при други неща, при равни други условия, да се даде предпочитание на тази част от получената информация, която ще помогне да се получи желаното заключение. Това се дължи на нежеланието да се разочаровате, а не да получите това, което искате. Хората са по-любители на положителните емоции и изпълнението на желанията, разбираемо и банално разбиране, отколкото на негатив и разочарование.

Отношенията между хората, особено романтичните, са източникът, от който се очакват радост и удовлетворение. Никой не мечтае за безразличие, неуспех и болка. Искам взаимност, любов и радост. Следователно, когато избирате как да интерпретирате този или онзи сигнал (особено мимолетен, размит и неспецифичен) - като злополука или като обещание за любов, несъзнателно (а понякога и съзнателно, игнорирайки конфликтни сигнали), приоритет ще бъде в посока на желания резултат.

Трябва да се помни, че общуването и романтичните отношения между мъж и жена, процесите са динамични, а не статични. В момента може да има съчувствие и в следващите минути това ще се сбъдне, защото нещо не е наред или вниманието премина към друг обект, или прочетените сигнали бяха преувеличени и интересът първоначално беше малък и временен.

Ето защо, когато общувате, не бива да се фокусирате само върху първите признаци и да се изненадвате или разстройвате, ако всичко се обърка. Показвайки активно внимание към събеседника и комуникацията през цялото време, можете да видите как нивото на симпатия на мъжа към жената се променя, увеличава или намалява. Ако се съсредоточите върху един знак и след това изградите комуникация от гледна точка на „поглед като обещание за любов“, резултатът най-вероятно няма да се хареса.

Съчувствие на мъж към жена, какво се изразява?

Говорейки за симпатии в романтичните отношения, като правило се споменават невербални и словесни знаци. Изразяване на съчувствие се счита за различни характеристики на изражението на лицето, поведението, действията, които могат да показват особен интерес от страна на мъжете към жените.

В отношенията, както в много области, най-надеждният индикатор е действието. Всичко, което не е казано и направено, както би било, не съществува и е невъзможно да бъдем сигурни в неявни, слаби и условни знаци. Допълнително усложнение е фактът, че ако самата жена се интересува от мъж, чиито признаци се опитва да чете, тогава тя е настроена субективно, като човек се интересува и по-скоро ще търси сигнали, потвърждаващи съчувствие, отколкото обратното, за да избегне разочарование и безсилие. Оценката на приятелите е субективна по същата причина, защото няма желание да се разстрои, но има желание за подкрепа.

Като цяло няма ограничаващи фактори, които биха могли да обяснят липсата на действия. Културната дейност на един мъж се насърчава, освен това дълго време (и в момента с по-голяма мярка) инициативата по принцип се разглежда изключително от мъжа. Социалната ситуация под формата на професионални отношения може да ограничи очевидните прояви в работата, но тогава ще има желание да се срещнем в неформална обстановка.

Страхът от отказ може да възникне при липса на опит, но ако една жена не демонстрира ясно превъзходство и е положителна в общуването, тогава симпатията ще надхвърли интереса. Ако страхът е по-висок от интереса, тогава принципно е трудно да се говори за положителни емоции. А активните действия, за да се провокира неговата дейност, могат да се възприемат още по-плашещо, защото ако не знаете какво да правите в обичайна ситуация, тогава как да реагирате на активна жена е още по-неразбираемо, няма опит. И ако интересът е силен, тогава има начин да го покажете.

Интересът, изразен неявно, може да се отнася до потенциална комуникация, да бъде стил на общуване, форма на учтивост. Свързването на всички сигнали с вашия акаунт не е надеждно, защото ако една млада дама е настроена да търси сигнали, тя може да ги види там, където не са или където те са знак за липса на негативност, но не е задължително да гарантира симпатията на мъжа към жена. Хората възприемат околната среда субективно и ако се търси знак, той е дори там, където не е така.

Невербални признаци на симпатия на мъжа към жената

Признаците на латентна симпатия на мъжете към жените се свързват главно с невербалните сигнали. Анализират се изражението на лицето, стойката, жестовете, дърпането на вратовръзка или тембъра на гласа. Проблемите на такъв анализ са източникът на сигналите и тяхното количество. Мъж може да прояви съчувствие към няколко жени едновременно. Или потенциално за всички, повече или по-малко подходящи за потенциално продължаване. Той може априори да бъде настроен положително към общуването, за това е необходимо и определено ниво на съчувствие. Обикновено човек едновременно, синхронно и динамично излъчва доста широк спектър от различни сигнали, особено в процеса на активна комуникация. Те носят информация за общото физическо състояние, благосъстояние, отношенията със събеседниците, възприемането на информацията, която той чува или излъчва, нейната важност и истинност. И надеждно извличане на сигнали, локално свързани с конкретна женска от такъв масив от информация, може да не е възможно дори за опитен проверяващ.

Повечето от невербалните признаци на мъж към жена са по-склонни да показват липса на антипатия, неутрално отношение, а не съчувствие. Във формален смисъл, в неутрален смисъл, има потенциал за положителното, но това изисква деликатна и внимателна конструкция на комуникацията и от двете страни. По аналогия, когато една жена учтиво се усмихна на мъж и той предприема жеста й за подбуждане към директни действия, нарушавайки спокойствието и границите й, аргументирайки това със своя сигнал, което предизвиква силно неразбиране и антипатия. Чрез буквално възприемане на невербални сигнали на мъж, една жена рискува да изпадне в огледална ситуация, само един мъж, поради културни и полови характеристики, може просто да избегне или да пренебрегне по-нататъшното общуване.

Възможен е вариант на подготвени сигнали. Днес на пазара има много литература, описваща „признаци на откритост и симпатия“ и много мъже по лични причини (например пикап) или професионалисти (особено в сектора на услугите, продажбите) са запознати с него и могат да използват невербални сигнали, за да привлекат голям брой потенциални партньори. Тук можете да попаднете в капана и да обърнете внимание на евентуален сигнал за съчувствие да проявите прекомерна активност и с допълнително пояснение да получите добре обоснован аргумент, че никой не обещава и не гарантира нищо на никого. Освен това, знаейки или наблюдавайки, че една жена е внимателна в търсенето на потенциални знаци, те могат целенасочено да ги демонстрират, а останалото ще стане чрез фантазия, защото, както бе споменато по-горе, мъжът е склонен да търси потвърждение на своите желания.

За съжаление, практически няма информация за надеждни невербални признаци на симпатия на мъжа към жена. В момента информацията за анализа на невербалните прояви е по начини да осъди човек на лъжа. Но в случай на неискреност, говорим за процес, който включва вътрешен конфликт (човек знае едно нещо, но излъчва друго) и на фона на този дисонанс демонстрира несъответствие в поведението и жестовете, тъй като човек е трудно да проследи всичките си действия, процедурата на лъжата отнема много време за мозъка. И дори в ситуация на подобна анализа, авторите на изследването посочват, че невербализмът е най-ненадеждният източник и трябва да анализира всички прояви в контекста на казаното. В случай на симпатия на мъжа към жена, ние имаме работа с позитивно настроен човек и, без да вземем предвид действието (или липсата му), жестът, изваден от ситуацията, може да бъде източник на неправилна информация и в бъдеще да доведе до грешки в противоположното поведение, неразбиране и разочарования в общуването.

Ако човек е млад или има относително малък опит в областта на комуникациите, поради лесна възбудимост на нервната система на своята нервност може да се изрази в промяната на тон, otdorgivanii дрехи, скромен външен вид, както и други сигнали, които могат да се определят като сигнал за съчувствие. Това може да бъде особено изразено, ако една жена е по-стара и уважавана, тогава можете да дадете възможност да проявите интерес по-ясно, без да ме плашите с прекомерна контра-активност. По-изразена е реакцията на вегетативната нервна система, която е отговорна за такива прояви като изпотяване, малки мускулни контракции (които са видими, например, когато протягате ръка), прихващане на дишането, толкова повече системата не е стабилна, което е характерно за млада или слаба нервна система или в случай на противоречия, които се използват при анализа на случаите на измама. Това може да се вземе предвид от жена, ако интересуващият мъж е в значителна възраст, но тогава възниква ситуация на субективно отношение по отношение на разликата във възрастта.

В професионалните отношения често възниква въпросът за недопустимостта на личните взаимоотношения на работното място. Тогава невербалните признаци на симпатия на мъжа към колегата на жената могат да бъдат особено очевидни в неформална обстановка, но без преки прояви на внимание и отделно отношение, невербалните знаци не са надежден показател. Но трябва да се има предвид, че невербалните признаци на симпатия на мъжа към колегата на жената могат да се проявят като признаци на любезност и внимание, за да се поддържат положителни професионални отношения. Струва си да се обмисли доколко работодателят контролира допустимостта на личните взаимоотношения по време на работа. Ако говорим за строга забрана, тогава освен да мисли за това колко е желателно рискът от загуба на работа, човек ще се стреми директно да организира среща на неутрално място, тъй като и двамата партньори по комуникация разбират спецификата на ситуацията. Колкото по-малко е изискването за спазване на дистанцията от страна на работодателя, толкова по-малко обективни са аргументите за един мъж да показва изключително невербални сигнали, без да апелира за вербални и конкретни ухажващи действия. В случай на пълна допустимост на личната комуникация в рамките на работния контекст, развитието на отношенията е подобно на това в неформална обстановка.

Един от съществените недостатъци на анализа на невербалните знаци е също, че те често и почти напълно (с изключение на съзнателните манипулации) не се разпознават от тези, които ги показват. И ако лек интерес прояви невербални сигнали и в отговор на това жената започва активно да „реагира”, тогава на ниво съзнателна комуникация може да възникне неразбиране. Заслужава да се помни, че дори резултатите от полиграфи („детектори на лъжата“), които обективно анализират всички прояви на невербален превод, включително тези, които са недостъпни за човешкото неопитно око (например сърцебиене), не се считат за надеждни и специфични за инкриминиране на човек, въпреки че, както беше казано по-горе, това е по-явен процес от изразяването на последователна информация. В комбинация с желанието да се потвърди желаната за себе си информация, нивото на субективност при възприемането на невербалните сигнали ще бъде достатъчно за голям брой грешки, въз основа на които ще се изграждат допълнителни очаквания.

Вербални признаци на симпатия на мъжа към жената

Признаците на латентната симпатия на мъжа към жената не са надежден показател в сравнение с изразения интерес, който се проявява устно и чрез действия. Независимо от невербалните признаци на съчувствие, трябва да се обърне внимание на активността, признаците на латентната симпатия на мъжа към жената са второстепенни в общуването.

Мъж, който се интересува, ще бъде любопитен за жената и нейната личност. Той ще пита за интереси, вкусове, мечти, минало, настояще. Дори ако интересуващите се области не съвпадат или имат различни предпочитания, например различни вкусове в музиката, ще има приемане на разлики, а не критика и амортизация. И всичко научено ще се запомни. Интересен мъж няма да обърка и ще забрави казаното от него. Няма да прави тайни от живота си. Разкази за неговия живот, работа, семейство, приятели, докато той сам ще разкаже. Ако човек мълчи, „пуска мъглата“ или е разубеден във формат „това е моят личен бизнес“, тогава не бива да разчитате на по-нататъшно сближаване. Също така симпатичният мъж ще се стреми да увеличи броя на общите точки за контакт, запознаване с приятели и роднини и ще отговори положително на контра предложенията на познанства със семейството и приятелите.

Положителен сигнал са комплименти, похвали. Понякога може да има контра истории за неговия успех, човек иска да демонстрира своя статус и авторитет. Това е добре, ако не е направено чрез унижаване на постиженията на жените. Известната формула за успешна комуникация „Добре съм - добре си“ работи и в романтични отношения. Мъж, който съчувства на жена, няма да й изрази позорни и обидни коментари дори в комична форма. Трябва също да внимавате с игнорирането на коментари, свързани с общите характеристики на пола.

Когато комуникацията започне, хората зад кулисите „се съгласяват“ какъв вид комуникация, лечение, отношение към тях е приемлив и ако първо затворите очите си за неприемливи форми, в бъдеще те ще бъдат фиксирани като нормални. Ако вземем началото на вербалната комуникация, тогава не само първата такава неетична форма ще бъде значима, но и реакцията към нея. Дори човек да е свикнал с обидна и хумористична форма на общуване, това е само сигнал, че обкръжението му го позволява. Когато единият прави например обидна шега, а другият подкрепя (макар и не искрено) и се смее или се усмихва, а също така продължава да общува, сякаш пренебрегвайки, шегаджията получава положително усилване на поведението си, сигналът „шегата е одобрен, продължете“ и тази форма на общуване ще набира скорост. И ако в бъдеще ще има недоволство от формата на обжалване, тогава аргументът ще бъде, че първоначално този формуляр е бил одобрен.

Ето защо словесните сигнали трябва да са ясни и разбираеми за тези, на които излъчват. Тук принципът е противоположен на анализа на неистинната информация - колкото по-съмнителен и неявен израз, толкова повече съмнение информацията трябва да предизвика. Ако мъжът е уверен в симпатиите си към жена, той няма да изгражда сложни и двусмислени конструкции. Когато човек се интересува от нещо (или някой), нормалното желание е да се приближи до източника на положителни емоции и следователно ще възникне желание да не подвежда събеседника (изведнъж решава, че не му е интересно и ще си тръгне), а изрична и ясна демонстрация на интерес , Колкото повече усилия една жена трябва да разбере какво иска да каже, толкова повече се съмнява в искреността на информацията. Когато става въпрос за много млади хора, първите комуникационни преживявания, които се появяват през юношеството, е естествено, че двусмислието и неяснотата са относително приемливи. Но ако говорим за комуникацията на възрастните, тогава дори и да говорим за инфантилност на мисленето (когато възрастен се държи съответно към по-младо, детство), тогава има съмнение в увереността в желанията и отговорността, което, както е ясно, не е типично за инфантилизацията .

Директният израз на отношение, разпознаването на съчувствие е най-очевидният словесен признак на симпатията на мъжа към жената. Тъй като това не се изразява веднага, но след известно общуване, то е по-надеждно, тъй като представителят на по-силния пол вече ясно определя интереса към себе си. Тук можете да обърнете внимание на яснота и последователност. Прословутите резерви, когато говори, човек случайно използва други думи, могат да бъдат знак за несигурност в думите си или за известно лицемерие. Ако невербалните знаци могат да бъдат начин за скрининг на взаимно внимание или изобщо нямат лични отношения, тогава процесът вече е по-осъзнат.

Обратният момент е, че думите също могат да бъдат ненадеждни, следователно в резултат на това може да се направи изводът, че най-добрият знак е поведение, взаимоотношения и действия. Ако се твърди, че са дадени всички възможни невербални знаци, изречени думи и няма активност и прогресията във връзката не се проявява, тогава е по-добре да не правите оптимистични изводи.

Ако общуването трае известно време или ситуацията включва контакт (обща фирма, работа), изразяването на симпатията на мъжа към жената ще бъде признак на внимание, свързано с предоставянето на помощ, услуги. Ще има изразено желание да присъстват директно и да вземат активно участие в живота на младата дама, на която симпатизират. Кафето с нужното количество захар и мляко (което се помни от разговор за вкусовете), донесено по време на ръкостискане, е по-надежден знак за симпатията на мъжа към жената, отколкото много усмивки и коригирана вратовръзка.

Преглеждания: 34 755

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.