Управление на мисълта

снимка за управление на мисълта Управлението на мислите позволява на даден човек да има и да прави каквото си иска, а работата върху неговото мислене може да го направи най-щастливият човек. Управлението на мисълта не е лесен процес, включително ежедневна практика за овладяване на умението за промяна на съзнанието и ума. Как да управлявате мислите си и да създадете желаната реалност - интересува много хора. Всяка мисъл е връзка във веригата от причини и последици и всяка от връзките се състои от три компонента - желание, мисъл и действие. Желанието подтиква мисълта и след това мисълта се материализира в действие. Действието създава съдбата. Индивид създава своя собствена съдба само с една мисловна сила. В света на мисълта има голям закон: силата е привлечена от подобни. Хората с подобно мислене са привлечени един от друг. Един философ може да се интересува от личността на друг философ, доктор ще бъде привлечен към друг лекар, лофет ще намери много общо с друг лофарий, а губещият ще привлече същия нещастен.

Подобни мисли притежават „гравитация“. Всеки индивид привлича към себе си онези мисли, жизненост, влияния и условия, които са най-близки до него и свързани с неговата сфера на интереси и хобита. Този закон винаги се прилага, независимо дали човек го знае или не.

Как да нарисувате това, което искате в живота си? Притежавайки всяка идея, която е приятна в ума, човек може да привлече към себе си, който отговаря на основното качество на мисълта. Така човек сам управлява живота си и това зависи от реда на разпределение на мислите му, които са му приятни. Следователно той изобщо не е жертва на обстоятелства, освен ако, разбира се, не иска да стане доброволно.

Можете да зададете своите чувства и цели със собствената си енергия по необходимия начин. Успехът на всяко действие зависи от силата на изпълнителя, както и от способността му да се концентрира върху желания резултат.

Мислите са много заразни. Симпатичната мисъл дълбоко в душата на индивида предизвиква същото съчувствие и в душите на други индивиди. Ядосаната мисъл поражда подобна вибрация при хората, които могат да останат на значително разстояние. Душата, която се радва, предизвиква радостна реакция в душите на други хора. Затова човек трябва да култивира идеи, които облагородяват и издигат душата, насочени към добри намерения и постижения. Спазвайки убеждението, че събитията са неизбежни, може да се създаде мързел и инерция. Осъзнавайки величието на силата на мисленето, е необходимо да положите всички усилия, за да създадете желана съдба за себе си с позитивно мислене.

Всеки ден в главата на човек се раждат над 40 хиляди мисли: положителни и отрицателни. Всяка съзнателно лансирана мисъл, повторена достатъчен брой пъти за определен период от време, може да се превърне в програма.
Например, човек дълги години в съзнанието си превърта мисълта, че ще живее в бедност.

Така той развива в подсъзнанието си програма, за която дори няма да се налага да мисли. Всеки индивид може да изгради бъдещето си съзнателно със своето мислене. Работейки върху собствените си мисли и формирайки нови модели, човек е в състояние да разработи подсъзнателна програма за успех. Разбира се, това изисква дисциплината на ума и определено време.
Работейки върху мисленето си, можете да постигнете промени в живота.

Управлението на мислите включва проста истина, ако нещо не отговаря на живота на човек, тогава просто трябва да спрете да говорите и да мислите за това. Всичко, което е несъмнено на човек, живее само защото се храни с енергията на вниманието и изчезва, ако този канал е затворен. Пример в този случай е домашната смут. Например съпруг, обвинен в скандал, но който не получи подкрепа в развитието на кавга от близките си, няма да се проклина.

Освобождавайки се от проблема на емоционално ниво, можете наистина да се отървете от него. Често човек не е в състояние да контролира мислите и чувствата, в резултат на това не той, а чувства контролират съзнанието му, прехвърляйки се от едно състояние в друго. Мислите на индивида се променят взаимно поради реакции на различни стимули. Например, човек се разхожда по улицата и мисли за добре дошъл уикенд или предстояща промоция в работата. Изведнъж забелязва пенсионер, който с трудност върви по улицата, а в магазина наблюдава стара жена, която брои стотинка. Какво ще мисли човек в този момент? Горките хора, трудно им е да живеят В такъв момент се поражда чувство на състрадание, чувство за несправедливост, появява се желание да им помогнем. Има много примери, но от горното може да се види, че мислите оказват основно влияние върху състоянието и действията на индивида. Прекрасно е, ако светлината и добрите мисли надделяват в главата, а човек е пълен с радост от живота. Основното е, че той беше готов да сподели тази радост с любимите хора и тези около него. И ако мислите са мрачни и човек е пълен с гняв и скръб, в резултат на това страдат близки хора. В тази ситуация има един изход - това е да контролирате собствените си мисли, докато те съсипят живота ви.

Възможен ли е контролът на ума? Нееднократно подобна възможност поставя под съмнение всеки човек. Повечето хора вярват, че не индивидът контролира мислите, а неговите емоции. И когато човек вярва, че взема решения независимо, в този момент греши, защото умът му взема решения двадесет секунди по-бързо, отколкото успява да ги вземе.

Противно на всички мнения, човек е в състояние да контролира собственото си мислене. За да направите това, както се оказа, изобщо не е трудно.

Как ефективно да управлявате мислите си и винаги да сте в положително настроение, както и в отлично емоционално състояние. За да може човек да почувства щастливи житейски моменти, е необходимо да се отърве от негативното мислене. Понякога е много трудно, но усилието си заслужава. Контролът върху собствените мисли включва няколко стъпки.

Първото е признаване на факта, че мисълта е истинска. Когато индивидът отнася мислите като нещо абстрактно, тогава те се изкачват една след друга в главата. Ако мислите не се филтрират и не се забележат, тогава човек е в състояние да се „удави“ в негативното мислене, което ще доведе до влошаване на емоционалното състояние. Затова е необходимо да се разпознае следното: всички мисли, появяващи се в главата, са истински. Когато се появят, мозъкът започва да отделя химически съединения. Електрически импулс навлиза в мозъка. Човек започва да осъзнава какво точно мисли и това започва да се отразява на чувствата и живота на индивида.

След като осъзнаваме, че мислите са реални, трябва да преминем към втория етап от контрола на нашето мислене. Необходимо е да се обърне внимание на това какво се чувства цялото тяло под влияние на негативното мислене. За целта просто помнете случаите, когато е трябвало да се ядосате. Какво почувства човекът в тези моменти? Дланите често се потят по време на гняв , сърцебиене, всички мускули се стягат, натискът се повишава и виене на свят. Освен това подобна реакция се появява при всяка негативна мисъл, променяща само формата на проявление. Някои хора само чувстват замаяност и повишават налягането, докато други изпотяват дланите си. Но една от тези реакции винаги се наблюдава.

На третия етап обръщаме внимание на това как тялото и тялото реагират на положителните мисли. Когато се появи радостна и приятна мисъл, мозъкът произвежда химикали, които карат човек да се чувства добре. За да пътувате в света на приятните усещания и преживявания, е необходимо да запомните онези моменти, когато човек е бил щастлив. За да направите това, трябва да седнете на удобен стол, да затворите очи и да се върнете към приятно събитие: закупуване на кола, пътуване до морето, раждане на син и други. Потъвайки дълбоко в минали щастливи преживявания, можете значително да промените емоционалното си състояние. Преди няколко минути един мъж беше готов да „разкъса и хвърли“ и настроението беше ужасно, но сега всичко се възражда в душата. Положителното мислене със сигурност ще се отрази на състоянието на целия организъм: дланите ще са сухи, сърдечната честота е нормална, дишането е премерено и бавно, мускулите са отпуснати, на лицето ще се появи усмивка и настроението ще се подобри.

Четвъртият етап включва осъзнаването, че отрицателните мисли замърсяват мисленето, което води до лоши последици. Когато мислите са в ред, душата е в хармония със света, а тялото не познава страданието и болестите. След като негативните мисли започнат да прогонват положителните, тялото веднага се разболява, душата се разболява и не иска да живее. Индивидът започва да мисли, че за всичко са виновни обстоятелствата или други фактори, но неговото мислене е истинската причина за страданието.

Управлението на мисълта променя реалността на човека. Всяка клетка на тялото усеща ефекта от мисленето върху себе си. Поради това повечето физически разстройства се появяват в период на емоционални катаклизми. Когато човек е подложен на стрес, краката му отстъпват и главата му се върти. За да сте здрави и щастливи, трябва да промените мисленето си на положително.

Управлението на силата на мисълта не само ще ви позволи да станете весели и енергични, но и ще намали вероятността от заболявания.

Петият етап на управление на човешките мисли е, че отрицателните мисли не винаги са верни и оправдани. Ако човек възприеме спонтанните си мисли, които идват на ум на вярата, тогава той рискува да тръгне по грешен път, тъй като те са способни да лъжат. Не можете да повярвате на всяка мисъл, която ви дойде на ум.

Контролът на силата на мисълта включва способността да изследвате собствените си мисли и да филтрирате отрицателните. Трябва да се признае, че не всички мисли са обективни, така че не трябва да се тревожите за тях.

На шестия етап на контрол на мисленето е необходимо да се обяви война на спонтанните негативни мисли. В момента трябва да изберете своя собствен път: или ние даваме на нашите собствени отрицателни мисли в бъдеще винаги да се разстройваме или сме свикнали да мислим да работим позитивно, създавайки само положително и живеем с него. Основното, което трябва да помните винаги, независимо от взетото решение, е, че само човек е отговорен за последствията.

Добър начин да контролирате мисленето си е да хванете човек да мисли, че той мисли негативно. Първоначално е много трудно да се направи, защото човек забравя за тази нужда, но постепенно това се превръща в навик. Щом човек започне да премахва негативните мисли от собствената си глава, те ще загубят власт над него.

Седмият етап е корекцията на посоката на мислите. Човек не може да каже на себе си: „помислете за доброто“, защото негативните мисли все още ще се напълнят. Ето защо е необходимо да се възстанови реда в главата. Най-добрият начин е да запишете вашите собствени отрицателни мисли на хартия, като същевременно давате аргументиран отговор на тях. Например, за да си помислите, че „съпругът ми не ме обича“, можете да напишете отговора: „мъжът ми не познава женската психология, следователно не иска да дава цветя и подаръци без причина“ или „мъжът ми не знае как да изрази чувствата си, следователно не казва приятно и красиво думи. " По този начин ще е необходимо да се анализират всички негативни мисли, които възникват в главата. Замяната на отрицателното мислене с положителна не е лесна задача, но ако човек реши решително да го направи, тогава нищо няма да го спре.

Съвети за управление на мислите.

Необходимо е завинаги да се отървете от мислите „всичко - или нищо“. Необходимо е да изключите такива думи от мисленето си - завинаги, винаги, всеки път, никой, никога.

Например, не можете да мислите така: „завинаги съм екстремен“, „никой не ме обича“, „винаги нямам късмет“, „той никога не е до мен в точното време, така че не се нуждае от мен“ и т.н.

Ако възникнат такива отрицателни формулировки, трябва да си припомним случаите, които опровергават тези отрицателни твърдения.

Например, „той никога не е близо до него в точното време“ - „колко беше приятно, когато се разболях и той„ се втурна “с мен, като с малко.“

„Никой не ме обича!” - „Колко приятни изненади и подаръци получих от приятелите си за рождения ми ден!”

Необходимо е да спрете избора на най-неблагоприятния вариант от всички възможни. Човекът е така подреден, че е свикнал да изчислява най-лошите варианти в развитието на събитията. Можете да ги изчислите, но не се препоръчва да ги приемате на вяра. Важно е да се опитаме да направим всичко възможно във всяка ситуация, за да търсим нещо добро. Така постепенно позитивното мислене ще се превърне в навик и животът ще се промени към по-добро.

Трябва да отделите чувствата си от реалността и да спрете да се чувствате. Често човек си казва: „Чувствам - няма да ми повярват“, „Чувствам, че не ме обичат“. Това е всякакви спекулации.

Трябва да спрете да търсите отговорните за своите провали. Всеки индивид се страхува да поеме отговорност за случилото се в живота си. Въпреки това, някой трябва да е виновен, следователно човек търси виновните сред околната среда, въпреки че всъщност виновният е самият той. Трябва да поемете отговорност, но не се укорявайте във всички неприятности. Да, стана неприятна ситуация, но тя наистина може да се поправи.

Така че, ако има желание да живеете радостен и щастлив живот, тогава трябва да започнете днес, за да управлявате собственото си мислене.

Контрол върху мислите на друг човек

Примамлив вариант е да можете да повлияете на силата на мисълта върху действията на други хора. Не е ли? Много дами не биха имали нищо против - да върнат любимия със силата на мисълта, ако по собствена воля той не бърза да се върне.

Съблазняването на силата на мисълта или как да привлечем човек чрез мисъл може да бъде реализирано чрез създаване на сценарий за визуализация на интимните взаимоотношения с обект на интерес.

Това изисква във въображението ви да нарисувате подробна и поетапна картина на любовните прелюдии с човека, чието местоположение трябва да бъде постигнато. Първо, трябва да проведете серия медитационни практики, които отварят енергийния канал за предаване на внушение. След това е необходимо периодично да се срещате с желания обект, за да наблюдавате промените в неговото поведение. Под влияние на силата на мисълта желаният обект ще изпита сексуална и емоционална възбуда, която в крайна сметка ще отиде до своя източник.

По-изненадващи са случаите на самохипноза, когато изцелението става чрез силата на мисълта. Тренирането на силата на мисълта е да развие хипнотични способности. Ако се предполага външно влияние върху съзнанието на индивида, тогава говорим за хипноза. Промененото състояние на съзнанието, при което индивидът има повишена внушителност, както и намалена критичност на мисленето, е единственото явление, свързано със силата на мисленето, което има реални научни доказателства. Невъзможно е да се отрече реалността и ефективността на хипнозата, още повече, че хипнотерапията е ефективен метод на психотерапия.


Преглеждания: 21 420

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.